పది (10) ఒక సరి సహజ సంఖ్య, దీని ముందు తొమ్మిది (9) తర్వాత పదకొండు (11) వస్తాయి.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పది&oldid=2952608" నుండి వెలికితీశారు