• మేలిముసుగు - సాంస్కృతిక, సాంప్రదాయ లేదా మతపరమైన కారణాల కోసం ధరిస్తారు
  • పరదా (ఇస్లాం) (బురఖా) - అధికంగా తమ మత సంప్రదాయానుసారం ముస్లిం స్త్రీలు ధరిస్తారు.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పరదా&oldid=3914065" నుండి వెలికితీశారు