పవిత్ర బంధం (అయోమయ నివృత్తి)

(పవిత్రబంధం నుండి దారిమార్పు చెందింది)