పవిత్ర ప్రేమ
(1979 తెలుగు సినిమా)
సంగీతం ఎస్. రాజేశ్వరరావు
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ లక్ష్మీ ఆర్ట్స్
భాష తెలుగు