పానుగంటి

ఇంటిపేరు

పానుగంటి తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.

ప్రముఖ వ్యక్తులు మార్చు

  అయోమయ నివృత్తి పేజీ, ఒకే పేరు కలిగిన వేర్వేరు వ్యాసాల జాబితా.
ఏదైనా అంతర్గత లంకె నుండి మీరిక్కడకు వచ్చిఉంటే, ఆ లంకె నుండి సరాసరి కావాల్సిన పేజీకి వెళ్ళే ఏర్పాటు చెయ్యండి.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పానుగంటి&oldid=3686251" నుండి వెలికితీశారు