పురాణ విజ్ఞానం (పుస్తకం)

పాఠకులకు పురాణ సంబంధమైన విషయాలపై కలిగే సందేహాలకు మల్లాది చన్ద్రశేఖర శాస్త్రి గారు సోధాహరణగా సమాదానాలిచ్చారు. ఉదా:....

పురాణ విజ్ఞానం
పురాణ విజ్ఞానము
పురాణ విజ్ఞానం
కృతికర్త: మల్లాది చన్ద్రశేఖర శాస్త్రి
అసలు పేరు (తెలుగులో లేకపోతే): పురాణ విజ్ఞానం
సంపాదకులు: మల్లాది చన్ద్రశేఖర శాస్త్రి
ముద్రణల సంఖ్య: ఒకటి
దేశం: భారత దేశము
భాష: తెలుగు
ప్రక్రియ: పురాణ పరమైన సంగతులు
ప్రచురణ: స్వాతి సచిత్ర మాస పత్రిక, విజయవాడ
విడుదల:
పేజీలు: 96


ఇందులో