పూలపల్లి పేరుతో వేరే గ్రామాలు ఉన్నాయి.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పూలపల్లి&oldid=2852364" నుండి వెలికితీశారు