పెంకిపిల్ల 1951లో విడుదలయిన తెలుగు సినిమా.

పెంకిపిల్ల
(1951 తెలుగు సినిమా)
దర్శకత్వం బి.వి.రామానందం
నిర్మాణం బి.వి.రామానందం
తారాగణం మానాపురం,
కోడూరుపాటి,
చంద్రలేఖ,
దుగ్గిరాల సత్యవతి,
ఆలమూరి కుమారిరత్నం,
అమ్మాజీ
సంగీతం వి.వి.హనుమంతరావు
గీతరచన యస్.టి.సుదర్శనాచార్య
నిర్మాణ సంస్థ రవీ పిక్చర్స్
భాష తెలుగు

పాటలు మార్చు

 1. ఓ జీవనందిని రావో ఓ జీవనందనా రావో చక్కని
 2. ఓ జీవనందిని రావో నీవు నాలో నేను నీలో లీనమై
 3. గానమే సేతామా ప్రేమ గానమే సేతామా నీవు నాలో
 4. గుం గుం గుం... కొంటెమాటలు మానండి కోపం వచ్చీ
 5. గోపాలా దేవరావో కోపమదేల నాపై ఓపగ లేరా
 6. గోపాలుడే కృష్ణగోపాలుడే ఆడినాడే పాట పాడినాడే
 7. చేరీ పిలువవేలరా వలపు దెలిసి ఏలరా నా సామి
 8. తడవేలనోయీ నా చెలికాడా నేడే హాయి రావోయీ
 9. దరిగానలేనో దేవా దయజూపరావో గోపాలా
 10. నాకెరికలేనిసాని నానేరగని ఆసామీ ఈయూర నుండబోరు
 11. నూగునూగు మీసంవాడా నువ్వసేలో కాపలివాడా
 12. పాపిగా నీపేరు సెప్పితే పందులు నీళ్ళైనా తాగావు
 13. ప్రేమయే నశియించెగా మన గాథయే యిక
 14. ముందుండరీ దొరలు నీకెందుకీ బెమలు తొందరెందుకురా
 15. రావోయీ గోపాలా జనపాల రావోయి గోవిందా గానలోలా
 16. వెరీగుడ్ వెరీగుడ్ వెరీగుడ్ జమీందారూ మేనేజరూ
 17. సహకార మీయరారో చేయూతనీయ రారో

మూలాలు మార్చు