పెన్నా తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పెన్నా&oldid=2967755" నుండి వెలికితీశారు