పేకేరు పేరుతో చాలా వ్యాసాలు ఉన్నాయి. ఆ వ్యాసాల జాబితా:

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పేకేరు&oldid=2852542" నుండి వెలికితీశారు