ఎగుమతి పేజీలు

ఎంచుకున్న పేజీ లేదా పేజీలలోని వ్యాసం మరియు పేజీ చరితం లను XML లో ఎగుమతి చేసుకోవచ్చు. MediaWiki ని ఉపయోగించి Special:Import page ద్వారా దీన్ని వేరే వికీ లోకి దిగుమతి చేసుకోవచ్చు.

పేజీలను ఎగుమతి చేసందుకు, కింద ఇచ్చిన టెక్స్టు బాక్సులో పేజీ పేర్లను లైనుకో పేరు చొప్పున ఇవ్వండి. ప్రస్తుత కూర్పుతో పాటు పాత కూర్పులు కూడా కావాలా, లేక ప్రస్తుత కూర్పు మాత్రమే చాలా అనే విషయం కూడా ఇవ్వవచ్చు.

రెండో పద్ధతిలో అయితే, పేజీ యొక్క లింకును కూడా వాడవచ్చు. ఉదాహరణకు, మొదటి పేజీ కోసమైతే ప్రత్యేక:Export/మొదటి పేజీ అని ఇవ్వవచ్చు.

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:ఎగుమతి" నుండి వెలికితీశారు