సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: Ch Maheswara Raju
  • నమోదైనది: 14:54, 1 జూన్ 2018 (3 సంవత్సరాల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 14,344
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 78
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
ace.wikipedia.org04:15, 1 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
af.wikipedia.org08:38, 10 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
an.wikipedia.org06:22, 3 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikipedia.org10:10, 20 అక్టోబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ary.wikipedia.org02:35, 19 జూలై 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
as.wikipedia.org16:27, 26 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
azb.wikipedia.org12:19, 11 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
az.wikipedia.org03:33, 18 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bh.wikipedia.org04:16, 21 నవంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wikipedia.org05:11, 22 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bpy.wikipedia.org13:24, 2 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikipedia.org05:12, 22 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ceb.wikipedia.org11:06, 10 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
commons.wikimedia.org09:14, 16 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)416
cs.wikipedia.org07:15, 16 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cv.wikipedia.org05:14, 22 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wikipedia.org01:42, 22 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikipedia.org03:12, 14 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikipedia.org03:23, 11 ఫిబ్రవరి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikipedia.org02:39, 3 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)47
en.wikibooks.org11:43, 4 సెప్టెంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikiquote.org17:43, 31 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikisource.org11:42, 12 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikivoyage.org05:39, 22 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wiktionary.org12:04, 16 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikipedia.org10:50, 4 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
es.wikipedia.org12:21, 24 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
et.wikipedia.org06:57, 4 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
eu.wikipedia.org14:51, 11 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikipedia.org14:42, 10 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikipedia.org10:57, 1 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
gu.wikipedia.org11:11, 10 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikipedia.org07:24, 4 నవంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikipedia.org10:09, 12 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
hi.wikibooks.org15:47, 21 జూన్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
id.wikipedia.org16:45, 9 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikipedia.org11:08, 10 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ja.wikipedia.org04:34, 4 మార్చి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kn.wikipedia.org08:26, 27 ఏప్రిల్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
kn.wikisource.org14:36, 1 అక్టోబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kn.wiktionary.org04:28, 10 సెప్టెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
login.wikimedia.org14:54, 1 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lt.wikipedia.org07:29, 23 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.mediawiki.org14:54, 1 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
meta.wikimedia.org14:54, 1 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ml.wikipedia.org13:51, 16 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
mr.wikipedia.org10:29, 17 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ms.wikipedia.org11:04, 10 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ne.wikipedia.org00:45, 18 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
new.wikipedia.org10:11, 29 డిసెంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
or.wikipedia.org06:52, 1 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pa.wikipedia.org16:11, 13 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikipedia.org16:54, 16 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sat.wikipedia.org03:05, 2 సెప్టెంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wikipedia.org12:03, 2 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sco.wikipedia.org10:54, 4 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sd.wikipedia.org05:03, 23 మే 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
simple.wikipedia.org04:33, 22 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
si.wikipedia.org09:27, 9 ఆగస్టు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikisource.org16:51, 28 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
su.wikipedia.org10:52, 4 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikipedia.org06:29, 3 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
tcy.wikipedia.org11:26, 10 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
tet.wikipedia.org07:17, 22 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikipedia.org14:54, 1 జూన్ 2018కొత్త ఖాతా(?)13,678
te.wikibooks.org02:49, 30 జూలై 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikiquote.org01:29, 4 అక్టోబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikisource.org16:27, 28 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wiktionary.org12:05, 23 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikipedia.org04:29, 27 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikipedia.org03:59, 7 జూలై 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ur.wikipedia.org13:22, 2 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vi.wikipedia.org06:00, 4 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
war.wikipedia.org10:54, 4 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.wikidata.org16:25, 23 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)163
wikimania.wikimedia.org01:41, 7 జూన్ 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wuu.wikipedia.org03:25, 11 ఫిబ్రవరి 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikipedia.org15:39, 15 డిసెంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0