సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: Harikrishna Thogaru
  • నమోదైనది: 14:32, 22 ఫిబ్రవరి 2020 (2 సంవత్సరాల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 3
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 3
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
login.wikimedia.org14:32, 22 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
meta.wikimedia.org14:32, 22 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikipedia.org14:32, 22 ఫిబ్రవరి 2020కొత్త ఖాతా(?)3