సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: JurgenNL
  • నమోదైనది: 10:35, 15 జనవరి 2013 (9 సంవత్సరాల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 73,834
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 714
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
ab.wikipedia.org07:59, 21 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
ace.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
af.wikipedia.org12:30, 21 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
af.wikibooks.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
af.wikiquote.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
af.wiktionary.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ak.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
als.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
am.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
am.wikiquote.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
am.wiktionary.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ang.wikipedia.org07:59, 21 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
ang.wikibooks.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
ang.wiktionary.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
an.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
an.wiktionary.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
arc.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ar.wikipedia.org07:56, 18 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)21
ar.wikibooks.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ar.wikimedia.org11:48, 10 జూన్ 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikinews.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ar.wikiquote.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ar.wikisource.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ar.wikiversity.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ar.wiktionary.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
arz.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
ast.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ast.wiktionary.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
as.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
as.wikisource.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
av.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ay.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ay.wiktionary.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
az.wikipedia.org15:36, 20 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)51
az.wikibooks.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
az.wikiquote.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
az.wikisource.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
az.wiktionary.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bar.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bat-smg.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ba.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
bcl.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
be-tarask.wikipedia.org12:00, 21 మార్చి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
beta.wikiversity.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)218
be.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
be.wikibooks.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
be.wikimedia.org16:55, 17 అక్టోబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
be.wikiquote.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
be.wikisource.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
be.wiktionary.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bg.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
bg.wikibooks.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bg.wikinews.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bg.wikiquote.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
bg.wikisource.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bg.wiktionary.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
bh.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bi.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bjn.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
bm.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bn.wikipedia.org11:28, 25 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
bn.wikibooks.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bn.wikisource.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bn.wiktionary.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bo.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
bpy.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
br.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
br.wikiquote.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
br.wikisource.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
br.wiktionary.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bs.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
bs.wikibooks.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bs.wikinews.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bs.wikiquote.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
bs.wikisource.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bs.wiktionary.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bug.wikipedia.org09:36, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bxr.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
ca.wikipedia.org09:07, 17 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)18
ca.wikibooks.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
ca.wikinews.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ca.wikiquote.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ca.wikisource.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ca.wiktionary.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
cbk-zam.wikipedia.org07:59, 21 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
cdo.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ceb.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
ce.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
chr.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
chr.wiktionary.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ch.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
chy.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ckb.wikipedia.org07:59, 21 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
commons.wikimedia.org20:44, 19 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)18,842filemover, image-reviewer, rollbacker
co.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
co.wikimedia.org08:58, 8 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
co.wiktionary.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
crh.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
cr.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
csb.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
csb.wiktionary.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
cs.wikipedia.org11:33, 17 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)18
cs.wikibooks.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
cs.wikinews.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
cs.wikiquote.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
cs.wikisource.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
cs.wikiversity.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
cs.wiktionary.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
cu.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
cv.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
cv.wikibooks.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
cy.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
cy.wikibooks.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
cy.wikiquote.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
cy.wikisource.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
cy.wiktionary.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
da.wikipedia.org07:56, 18 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)21
da.wikibooks.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
da.wikiquote.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
da.wikisource.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
da.wiktionary.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
de.wikipedia.org07:56, 18 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)160autoreview
de.wikibooks.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
de.wikinews.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
de.wikiquote.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
de.wikisource.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
de.wikiversity.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
de.wikivoyage.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
de.wiktionary.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)26
diq.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
dk.wikimedia.org17:17, 30 జనవరి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
dsb.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
dv.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
dv.wiktionary.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
dz.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ee.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
el.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
el.wikibooks.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
el.wikinews.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
el.wikiquote.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
el.wikisource.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
el.wikiversity.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
el.wikivoyage.org10:50, 2 ఏప్రిల్ 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
el.wiktionary.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
eml.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
en.wikipedia.org07:56, 18 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)740extendedconfirmed
en.wikibooks.org11:33, 17 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)29
en.wikinews.org13:13, 18 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
en.wikiquote.org16:33, 27 మార్చి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)52
en.wikisource.org13:13, 18 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)22
en.wikiversity.org14:28, 30 ఆగస్టు 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
en.wikivoyage.org13:13, 18 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
en.wiktionary.org13:13, 18 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
eo.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
eo.wikibooks.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
eo.wikinews.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
eo.wikiquote.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
eo.wikisource.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
eo.wiktionary.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
es.wikipedia.org17:52, 31 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)72
es.wikibooks.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
es.wikinews.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
es.wikiquote.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
es.wikisource.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
es.wikiversity.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
es.wikivoyage.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
es.wiktionary.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
et.wikipedia.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
et.wikibooks.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
et.wikiquote.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
et.wikisource.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
et.wiktionary.org09:37, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
eu.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
eu.wikibooks.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
eu.wikiquote.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
eu.wiktionary.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ext.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fa.wikipedia.org07:56, 18 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
fa.wikibooks.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fa.wikinews.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fa.wikiquote.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
fa.wikisource.org07:59, 21 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
fa.wiktionary.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ff.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fiu-vro.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
fi.wikipedia.org07:56, 18 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)18
fi.wikibooks.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
fi.wikinews.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fi.wikiquote.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
fi.wikisource.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fi.wikiversity.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fi.wiktionary.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fj.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fj.wiktionary.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fo.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
fo.wikisource.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fo.wiktionary.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
frp.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
frr.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fr.wikipedia.org19:49, 27 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)206
fr.wikibooks.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
fr.wikinews.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
fr.wikiquote.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
fr.wikisource.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fr.wikiversity.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
fr.wikivoyage.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
fr.wiktionary.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
fur.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fy.wikipedia.org13:44, 22 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)22
fy.wikibooks.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fy.wiktionary.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
gag.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
gan.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ga.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ga.wiktionary.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
gd.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
gd.wiktionary.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
glk.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
gl.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)13
gl.wikibooks.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
gl.wikiquote.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
gl.wikisource.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
gl.wiktionary.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
gn.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
gn.wiktionary.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
got.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
gu.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
gu.wikiquote.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
gu.wikisource.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
gu.wiktionary.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
gv.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
gv.wiktionary.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
hak.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ha.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ha.wiktionary.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
haw.wikipedia.org07:59, 21 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
he.wikipedia.org07:56, 18 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
he.wikibooks.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
he.wikinews.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
he.wikiquote.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
he.wikisource.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
he.wikivoyage.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
he.wiktionary.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
hif.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
hi.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
hi.wikibooks.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
hi.wikiquote.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
hi.wiktionary.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
hr.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
hr.wikibooks.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
hr.wikiquote.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
hr.wikisource.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
hr.wiktionary.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
hsb.wikipedia.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
hsb.wiktionary.org09:38, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ht.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
hu.wikipedia.org20:34, 22 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)30
hu.wikibooks.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
hu.wikiquote.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
hu.wikisource.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
hu.wiktionary.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
hy.wikipedia.org07:59, 21 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
hy.wikibooks.org07:59, 21 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
hy.wikiquote.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
hy.wikisource.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
hy.wiktionary.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ia.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ia.wikibooks.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ia.wiktionary.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
id.wikipedia.org16:55, 31 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)43
id.wikibooks.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
id.wikiquote.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
id.wikisource.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
id.wiktionary.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ie.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ie.wikibooks.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ie.wiktionary.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ig.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ik.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ilo.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
incubator.wikimedia.org12:50, 18 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
io.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
io.wiktionary.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
is.wikipedia.org07:59, 18 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
is.wikibooks.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
is.wikiquote.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
is.wikisource.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
is.wiktionary.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
it.wikipedia.org02:25, 23 ఫిబ్రవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)44
it.wikibooks.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
it.wikinews.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
it.wikiquote.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
it.wikisource.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
it.wikiversity.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
it.wikivoyage.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
it.wiktionary.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
iu.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
iu.wiktionary.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ja.wikipedia.org19:47, 27 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)32
ja.wikibooks.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ja.wikinews.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ja.wikiquote.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ja.wikisource.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ja.wikiversity.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ja.wiktionary.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
jbo.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
jbo.wiktionary.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
jv.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)17
jv.wiktionary.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kaa.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kab.wikipedia.org07:59, 21 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
ka.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)16
ka.wikibooks.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ka.wikiquote.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ka.wiktionary.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kbd.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kg.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ki.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kk.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)13
kk.wikibooks.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kk.wiktionary.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kl.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kl.wiktionary.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
km.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
km.wikibooks.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
km.wiktionary.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kn.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
kn.wikiquote.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kn.wikisource.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kn.wiktionary.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
koi.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ko.wikipedia.org19:47, 27 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
ko.wikibooks.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ko.wikinews.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ko.wikiquote.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ko.wikisource.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ko.wikiversity.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ko.wiktionary.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
krc.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ksh.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ks.wikipedia.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ks.wiktionary.org09:39, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ku.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ku.wikibooks.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ku.wikiquote.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ku.wiktionary.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kv.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)16
kw.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kw.wiktionary.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ky.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ky.wikibooks.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ky.wikiquote.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ky.wiktionary.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
lad.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
la.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
la.wikibooks.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
la.wikiquote.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
la.wikisource.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
la.wiktionary.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
lbe.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
lb.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
lb.wiktionary.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
lez.wikipedia.org07:59, 21 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
lg.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
lij.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
li.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)26
li.wikibooks.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
li.wikiquote.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
li.wikisource.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
li.wiktionary.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
lmo.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ln.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ln.wiktionary.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
login.wikimedia.org20:53, 20 జూలై 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lo.wikipedia.org13:07, 9 మార్చి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
lo.wiktionary.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ltg.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
lt.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)17
lt.wikibooks.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
lt.wikiquote.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
lt.wikisource.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
lt.wiktionary.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
lv.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)24
lv.wiktionary.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
map-bms.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mdf.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
www.mediawiki.org13:13, 18 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)54
meta.wikimedia.org11:24, 18 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)486autopatrolled
mg.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
mg.wikibooks.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mg.wiktionary.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mhr.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
min.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mi.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mi.wiktionary.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mk.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
mk.wikibooks.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
mk.wikimedia.org11:42, 10 జూన్ 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mk.wikisource.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mk.wiktionary.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ml.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
ml.wikibooks.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ml.wikiquote.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ml.wikisource.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ml.wiktionary.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mn.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
mn.wiktionary.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mrj.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mr.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
mr.wikibooks.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mr.wikiquote.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mr.wikisource.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mr.wiktionary.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ms.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)23
ms.wikibooks.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ms.wiktionary.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mt.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
mt.wiktionary.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mwl.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mx.wikimedia.org09:14, 30 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
myv.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
my.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
my.wiktionary.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mzn.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
nah.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
nah.wiktionary.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
nap.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
na.wikipedia.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
na.wiktionary.org09:40, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
nds-nl.wikipedia.org10:47, 2 ఏప్రిల్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
nds.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
nds.wiktionary.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ne.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ne.wikibooks.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ne.wiktionary.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
new.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
nl.wikipedia.org10:35, 15 జనవరి 2013ప్రధాన వికీ(?)35,950
nl.wikibooks.org16:03, 4 ఫిబ్రవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)140
nl.wikimedia.org13:54, 20 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)90
nl.wikinews.org09:36, 13 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikiquote.org22:13, 22 మార్చి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)27
nl.wikisource.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
nl.wikivoyage.org09:18, 18 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)22
nl.wiktionary.org19:29, 24 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)56
nn.wikipedia.org12:28, 20 ఏప్రిల్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)21
nn.wikiquote.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
nn.wiktionary.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
nov.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
no.wikipedia.org11:24, 18 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)25
no.wikibooks.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
no.wikinews.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
no.wikiquote.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
no.wikisource.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
no.wiktionary.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
nrm.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
nso.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
nv.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ny.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
oc.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
oc.wikibooks.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
oc.wiktionary.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
om.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
om.wiktionary.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
or.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
or.wiktionary.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
os.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
outreach.wikimedia.org18:59, 8 అక్టోబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pag.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
pam.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pap.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pa.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pa.wikibooks.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pa.wiktionary.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pcd.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pdc.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pfl.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pih.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pi.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pl.wikipedia.org11:24, 18 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)56autoreview
pl.wikibooks.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
pl.wikimedia.org16:15, 8 జూన్ 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)15
pl.wikinews.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pl.wikiquote.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
pl.wikisource.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pl.wikivoyage.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pl.wiktionary.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
pms.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pnb.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
pnb.wiktionary.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pnt.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ps.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ps.wiktionary.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pt.wikipedia.org17:55, 18 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)42
pt.wikibooks.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
pt.wikinews.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pt.wikiquote.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
pt.wikisource.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
pt.wikiversity.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
pt.wikivoyage.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
pt.wiktionary.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
qu.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
qu.wiktionary.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
rm.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
rmy.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
rn.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
roa-rup.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
roa-rup.wiktionary.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
roa-tara.wikipedia.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ro.wikipedia.org09:04, 18 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
ro.wikibooks.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ro.wikinews.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ro.wikiquote.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ro.wikisource.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ro.wikivoyage.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ro.wiktionary.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
rue.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ru.wikipedia.org10:32, 18 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)59autoreview, uploader
ru.wikibooks.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ru.wikinews.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ru.wikiquote.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ru.wikisource.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
ru.wikiversity.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ru.wikivoyage.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ru.wiktionary.org09:41, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
rw.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
rw.wiktionary.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sah.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sah.wikisource.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sa.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
sa.wikibooks.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sa.wikiquote.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sa.wikisource.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sa.wiktionary.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
scn.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
scn.wiktionary.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
sco.wikipedia.org07:59, 21 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
sc.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
sd.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sd.wiktionary.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
se.wikipedia.org20:59, 17 ఫిబ్రవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
se.wikimedia.org09:24, 13 మార్చి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sg.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sg.wiktionary.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sh.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
sh.wiktionary.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
simple.wikipedia.org13:33, 18 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)105
simple.wiktionary.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
si.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
si.wikibooks.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
si.wiktionary.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sk.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)51
sk.wikibooks.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sk.wikiquote.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sk.wikisource.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sk.wiktionary.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sl.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)19
sl.wikibooks.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sl.wikiquote.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
sl.wikisource.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sl.wikiversity.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sl.wiktionary.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sm.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sm.wiktionary.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sn.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
wikisource.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
so.wikipedia.org07:59, 21 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
so.wiktionary.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
species.wikimedia.org09:20, 8 మార్చి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
sq.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)23
sq.wikibooks.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
sq.wikinews.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sq.wikiquote.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sq.wiktionary.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
srn.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sr.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
sr.wikibooks.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sr.wikinews.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sr.wikiquote.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
sr.wikisource.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
sr.wiktionary.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ss.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ss.wiktionary.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
stq.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
st.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
st.wiktionary.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
su.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
su.wikiquote.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
su.wiktionary.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sv.wikipedia.org15:36, 20 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)43
sv.wikibooks.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sv.wikinews.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
sv.wikiquote.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
sv.wikisource.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
sv.wikiversity.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sv.wikivoyage.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sv.wiktionary.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sw.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
sw.wiktionary.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
szl.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ta.wikipedia.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)16
ta.wikibooks.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ta.wikinews.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ta.wikiquote.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ta.wikisource.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ta.wiktionary.org09:42, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
test2.wikipedia.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
test.wikipedia.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
test.wikidata.org07:51, 23 సెప్టెంబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tet.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
te.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
te.wikibooks.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
te.wikiquote.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
te.wikisource.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
te.wiktionary.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tg.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
tg.wikibooks.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tg.wiktionary.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
th.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
th.wikibooks.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
th.wikiquote.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
th.wikisource.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
th.wiktionary.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ti.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ti.wiktionary.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tk.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tk.wiktionary.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tl.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)16
tl.wikibooks.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tl.wiktionary.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
tn.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tn.wiktionary.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
to.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tpi.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tpi.wiktionary.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tr.wikipedia.org09:22, 18 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
tr.wikibooks.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tr.wikinews.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tr.wikiquote.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
tr.wikisource.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tr.wiktionary.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ts.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ts.wiktionary.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tt.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
tt.wikibooks.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tt.wiktionary.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tum.wikipedia.org07:59, 21 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
tw.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ty.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
udm.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ug.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ug.wiktionary.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
uk.wikipedia.org07:59, 21 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)57
uk.wikibooks.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
uk.wikinews.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
uk.wikiquote.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
uk.wikisource.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
uk.wikivoyage.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
uk.wiktionary.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ur.wikipedia.org19:09, 16 మార్చి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ur.wikibooks.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ur.wikiquote.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ur.wiktionary.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
uz.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
uz.wikibooks.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uz.wikiquote.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
uz.wiktionary.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
vec.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
vec.wikisource.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
vec.wiktionary.org14:30, 14 డిసెంబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
vep.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ve.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
vi.wikipedia.org17:55, 18 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
vi.wikibooks.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
vi.wikiquote.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
vi.wikisource.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
vi.wikivoyage.org18:42, 28 సెప్టెంబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
vi.wiktionary.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
vls.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
vo.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
vo.wiktionary.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
war.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
wa.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
wa.wiktionary.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
www.wikidata.org09:03, 18 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)13,238
wikimania2013.wikimedia.org14:03, 20 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
wikimania2014.wikimedia.org08:29, 13 ఫిబ్రవరి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
wikimania2015.wikimedia.org05:50, 19 జనవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wo.wikipedia.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
wo.wikiquote.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
wo.wiktionary.org09:43, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
wuu.wikipedia.org11:33, 12 ఫిబ్రవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
xal.wikipedia.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
xh.wikipedia.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
xmf.wikipedia.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
yi.wikipedia.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
yi.wikisource.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
yi.wiktionary.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
yo.wikipedia.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
za.wikipedia.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
zea.wikipedia.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)131
zh-classical.wikipedia.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
zh-min-nan.wikipedia.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
zh-min-nan.wikisource.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
zh-min-nan.wiktionary.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
zh-yue.wikipedia.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
zh.wikipedia.org10:32, 18 జనవరి 2013సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)37
zh.wikibooks.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
zh.wikinews.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
zh.wikiquote.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
zh.wikisource.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
zh.wikivoyage.org10:47, 22 జనవరి 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
zh.wiktionary.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
zu.wikipedia.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
zu.wiktionary.org09:44, 2 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:CentralAuth/JurgenNL" నుండి వెలికితీశారు