సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: Mouryan
  • నమోదైనది: 10:28, 29 జూలై 2014 (6 సంవత్సరాల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 9,170
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 164
  • భౌగోళిక గుంపు: Two-factor authentication testers
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
ace.wikipedia.org17:52, 29 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
af.wikipedia.org14:42, 8 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
am.wikipedia.org06:10, 27 మే 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikipedia.org14:05, 24 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ast.wikipedia.org17:03, 22 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
as.wikipedia.org14:58, 4 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)9
azb.wikipedia.org15:30, 26 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
az.wikipedia.org12:16, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ban.wikipedia.org07:33, 28 నవంబరు 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bar.wikipedia.org12:17, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ba.wikipedia.org12:17, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bcl.wikipedia.org08:11, 4 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bd.wikimedia.org16:09, 30 జూలై 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be-tarask.wikipedia.org12:17, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wikipedia.org12:17, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wikimedia.org18:49, 18 సెప్టెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wikipedia.org11:28, 6 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bh.wikipedia.org11:44, 20 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wikipedia.org18:39, 4 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4,712autopatrolled, filemover, reviewer
bn.wikibooks.org09:44, 14 డిసెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
bn.wikisource.org08:12, 12 మార్చి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)23
bn.wikivoyage.org12:25, 24 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wiktionary.org10:55, 10 జనవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bo.wikipedia.org10:22, 3 అక్టోబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bpy.wikipedia.org08:22, 30 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
br.wikipedia.org12:17, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wikipedia.org12:17, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikipedia.org12:17, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ca.wikimedia.org18:48, 18 సెప్టెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ceb.wikipedia.org06:08, 27 మే 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
commons.wikimedia.org12:13, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)845
cs.wikipedia.org12:17, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cv.wikipedia.org09:04, 28 జనవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cy.wikipedia.org07:24, 8 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
da.wikipedia.org06:19, 19 ఫిబ్రవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
de.wikipedia.org18:21, 19 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
dv.wikipedia.org16:50, 21 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
dz.wikipedia.org13:10, 26 మార్చి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikipedia.org10:36, 29 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
en.wikipedia.org10:28, 29 జూలై 2014కొత్త ఖాతా(?)1,381extendedconfirmed, reviewer
en.wikibooks.org12:13, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
en.wikinews.org12:13, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikiquote.org12:13, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikisource.org12:13, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikiversity.org12:13, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikivoyage.org12:13, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wiktionary.org12:13, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikipedia.org10:30, 3 అక్టోబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikipedia.org14:06, 24 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
es.wikivoyage.org14:40, 3 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikipedia.org18:22, 19 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
fi.wikipedia.org17:02, 22 ఫిబ్రవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikipedia.org16:37, 31 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
fr.wikinews.org14:40, 3 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikivoyage.org14:40, 3 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wiktionary.org05:54, 26 ఫిబ్రవరి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gom.wikipedia.org13:45, 27 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gu.wikipedia.org15:13, 27 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
he.wikipedia.org14:29, 8 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hif.wikipedia.org07:35, 19 ఏప్రిల్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
hi.wikipedia.org14:59, 4 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)34
hi.wikiquote.org18:51, 15 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikisource.org01:08, 6 నవంబరు 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hr.wikipedia.org14:00, 26 జూన్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikipedia.org06:19, 19 ఫిబ్రవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
hy.wikipedia.org07:00, 4 ఫిబ్రవరి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ia.wikipedia.org18:55, 29 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
id.wikipedia.org13:37, 23 ఫిబ్రవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ie.wikipedia.org14:40, 8 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
incubator.wikimedia.org12:13, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
it.wikipedia.org17:03, 22 ఫిబ్రవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
it.wikisource.org10:07, 25 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
jam.wikipedia.org14:27, 30 మే 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikipedia.org17:03, 22 ఫిబ్రవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kab.wikipedia.org04:01, 23 ఫిబ్రవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ka.wikipedia.org03:44, 15 ఏప్రిల్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kk.wikipedia.org10:53, 20 జూన్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
km.wikipedia.org13:39, 18 ఏప్రిల్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kn.wikipedia.org18:21, 19 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
kn.wiktionary.org09:11, 10 నవంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wikipedia.org10:04, 10 జనవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ks.wikipedia.org05:49, 14 ఫిబ్రవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ku.wikipedia.org10:17, 11 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
login.wikimedia.org13:29, 30 జూలై 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lo.wikipedia.org11:28, 3 ఏప్రిల్ 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lv.wikipedia.org07:25, 8 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mai.wikipedia.org11:04, 4 జనవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
www.mediawiki.org12:13, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)42
meta.wikimedia.org13:30, 30 జూలై 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)537
mk.wikipedia.org18:10, 23 జూన్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ml.wikipedia.org10:37, 29 జూలై 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
ml.wikisource.org10:17, 29 మార్చి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mr.wikipedia.org06:51, 24 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
mr.wikiquote.org19:15, 16 ఏప్రిల్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ms.wikipedia.org13:37, 23 ఫిబ్రవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mx.wikimedia.org16:12, 22 జనవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
my.wikipedia.org13:04, 2 ఏప్రిల్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ne.wikipedia.org17:13, 5 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
new.wikipedia.org12:03, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
nl.wikipedia.org10:44, 3 ఫిబ్రవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikimedia.org13:34, 15 అక్టోబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
no.wikipedia.org17:40, 26 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
nyc.wikimedia.org11:23, 18 మే 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
or.wikipedia.org15:24, 15 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
or.wikisource.org06:34, 19 జూన్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
outreach.wikimedia.org07:18, 30 డిసెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)203
pam.wikipedia.org06:07, 19 ఫిబ్రవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pa.wikipedia.org15:13, 27 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)8
pa.wikibooks.org16:20, 20 జూన్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pa.wiktionary.org11:54, 15 జూన్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikipedia.org12:07, 25 మార్చి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pl.wikisource.org05:04, 25 ఫిబ్రవరి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pnb.wikipedia.org18:57, 29 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ps.wikipedia.org17:29, 5 జనవరి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikipedia.org14:06, 24 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pt.wikivoyage.org14:40, 3 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikipedia.org17:02, 22 ఫిబ్రవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikipedia.org08:41, 6 అక్టోబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikimedia.org06:42, 28 డిసెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sat.wikipedia.org12:00, 25 జనవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wikipedia.org18:20, 19 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
sco.wikipedia.org20:47, 22 జూలై 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sd.wikipedia.org06:23, 9 జూలై 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
se.wikipedia.org16:23, 29 జూలై 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
se.wikimedia.org16:23, 29 జూలై 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sh.wikipedia.org13:54, 26 జూన్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
simple.wikipedia.org05:45, 22 జనవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
si.wikipedia.org13:21, 15 ఫిబ్రవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sk.wikipedia.org15:28, 5 మార్చి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikisource.org08:12, 12 మార్చి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
species.wikimedia.org12:13, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sq.wikipedia.org12:12, 15 మే 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikipedia.org13:04, 4 మార్చి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sw.wikipedia.org05:56, 12 జనవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikipedia.org12:53, 5 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)26
ta.wikinews.org14:16, 30 మే 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikisource.org05:59, 21 జనవరి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wiktionary.org11:55, 15 జూన్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
test.wikipedia.org12:40, 20 జూన్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikipedia.org15:55, 20 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)119
te.wikiquote.org08:58, 7 నవంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikisource.org20:06, 26 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tg.wikipedia.org21:00, 31 ఆగస్టు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
th.wikipedia.org13:55, 17 ఏప్రిల్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
th.wikibooks.org05:44, 21 జనవరి 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tl.wikipedia.org16:38, 22 జనవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikipedia.org10:04, 1 మార్చి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ua.wikimedia.org18:45, 18 సెప్టెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikipedia.org17:03, 22 ఫిబ్రవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ur.wikipedia.org14:42, 15 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ur.wiktionary.org07:15, 16 జూన్ 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vi.wikipedia.org05:56, 12 జనవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
war.wikipedia.org08:33, 12 ఫిబ్రవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.wikidata.org10:40, 19 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1,090
wikimania2015.wikimedia.org12:56, 21 జనవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2016.wikimedia.org21:57, 7 జనవరి 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2017.wikimedia.org15:24, 25 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2018.wikimedia.org19:00, 18 సెప్టెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania.wikimedia.org13:56, 15 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
yo.wikipedia.org07:37, 18 మార్చి 2019ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org12:17, 9 సెప్టెంబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-yue.wikipedia.org18:15, 18 సెప్టెంబరు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikipedia.org17:11, 8 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
zh.wikivoyage.org14:41, 3 జనవరి 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:CentralAuth/Mouryan" నుండి వెలికితీశారు