సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: Odisha1
  • నమోదైనది: 12:47, 3 డిసెంబరు 2010 (11 సంవత్సరాల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 12,580
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 736
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
ab.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ace.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
af.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
af.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
af.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
af.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ak.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
als.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
am.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
am.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
am.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ang.wikipedia.org11:52, 18 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ang.wikibooks.org18:49, 9 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ang.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ang.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
an.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
an.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
arc.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikipedia.org18:00, 11 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ar.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
arz.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ast.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ast.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ast.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ast.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
as.wikipedia.org17:40, 17 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
as.wikibooks.org17:40, 17 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
as.wikisource.org07:54, 4 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
as.wiktionary.org17:40, 17 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
av.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ay.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ay.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
az.wikipedia.org07:53, 31 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
az.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
az.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
az.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
az.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bar.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bat-smg.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ba.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bcl.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bd.wikimedia.org07:01, 15 అక్టోబరు 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be-tarask.wikipedia.org12:47, 28 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
beta.wikiversity.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wikisource.org17:11, 27 మార్చి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
be.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wikipedia.org18:01, 11 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bg.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bh.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bi.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bjn.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bm.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wikipedia.org12:14, 15 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
bn.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wikivoyage.org17:31, 11 జూన్ 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bn.wiktionary.org08:34, 1 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bo.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bpy.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
br.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
br.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
br.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
br.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bs.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bug.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bxr.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikipedia.org18:01, 11 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ca.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cbk-zam.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cdo.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ceb.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ce.wikipedia.org12:46, 20 ఫిబ్రవరి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
chr.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
chr.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ch.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
chy.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ckb.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
commons.wikimedia.org15:06, 20 జనవరి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1,000autopatrolled
co.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
co.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
co.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
co.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
crh.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cr.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
csb.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
csb.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikipedia.org12:07, 28 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wikiversity.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cs.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cu.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cv.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cv.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cy.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cy.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cy.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cy.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
cy.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
da.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikipedia.org08:33, 16 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikiversity.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
de.wikivoyage.org11:37, 18 నవంబరు 2012సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
de.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
diq.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
dsb.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
dv.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
dv.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
dz.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ee.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikinews.org16:01, 9 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wikiversity.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
el.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eml.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikipedia.org12:47, 3 డిసెంబరు 2010కొత్త ఖాతా(?)1,745extendedconfirmed
en.wikibooks.org07:44, 9 డిసెంబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikinews.org17:04, 4 డిసెంబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
en.wikiquote.org04:15, 27 ఫిబ్రవరి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikisource.org08:27, 4 డిసెంబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
en.wikiversity.org16:04, 6 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
en.wikivoyage.org11:33, 18 నవంబరు 2012సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
en.wiktionary.org11:37, 1 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eo.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikipedia.org17:02, 7 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikiversity.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wikivoyage.org07:54, 4 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
es.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
et.wikipedia.org12:07, 28 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
et.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
et.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
et.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
et.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eu.wikipedia.org14:01, 23 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eu.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eu.wikiquote.org13:50, 21 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
eu.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ext.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikipedia.org15:43, 1 జూన్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fa.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ff.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fiu-vro.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikipedia.org17:09, 6 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wikiversity.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fi.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fj.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fj.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fo.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fo.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fo.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
frp.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
frr.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikipedia.org17:50, 14 డిసెంబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikisource.org17:17, 17 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikiversity.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wikivoyage.org11:39, 18 నవంబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fr.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fur.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fy.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fy.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
fy.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gag.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gan.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ga.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ga.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gd.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gd.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
glk.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gl.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gl.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gl.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gl.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gl.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gn.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gn.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gom.wikipedia.org17:10, 16 జూన్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
got.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gu.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
gu.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gu.wikisource.org17:11, 27 మార్చి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gu.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gv.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
gv.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hak.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ha.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ha.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
haw.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
he.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hif.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikipedia.org08:51, 26 జనవరి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)36
hi.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wikivoyage.org11:50, 25 సెప్టెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hi.wiktionary.org08:34, 1 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
hr.wikipedia.org17:26, 7 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hr.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hr.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hr.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hr.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hsb.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hsb.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ht.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hu.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hy.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hy.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hy.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hy.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
hy.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ia.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ia.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ia.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
id.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
id.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
id.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
id.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
id.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ie.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ie.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ie.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ig.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ik.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ik.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ilo.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
incubator.wikimedia.org10:38, 10 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)225
io.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
io.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
is.wikipedia.org17:27, 7 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
is.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
is.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
is.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
is.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikipedia.org18:12, 21 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikiversity.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
it.wikivoyage.org11:38, 18 నవంబరు 2012సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)0
it.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
iu.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
iu.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
jam.wikipedia.org13:23, 3 మే 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikipedia.org14:18, 26 ఫిబ్రవరి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wikiversity.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ja.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
jbo.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
jbo.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
jv.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
jv.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kaa.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kab.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ka.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ka.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ka.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ka.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kbd.wikipedia.org14:35, 28 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kg.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ki.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kk.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kk.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kk.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kl.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kl.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
km.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
km.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
km.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kn.wikipedia.org14:14, 26 ఫిబ్రవరి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
kn.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kn.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kn.wiktionary.org12:26, 4 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
koi.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wikiversity.org12:09, 7 ఫిబ్రవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ko.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
krc.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ksh.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ks.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ks.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ku.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ku.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ku.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ku.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kv.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kw.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
kw.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ky.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ky.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ky.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ky.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lad.wikipedia.org13:59, 10 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
la.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
la.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
la.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
la.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
la.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lbe.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lb.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lb.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lb.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lez.wikipedia.org17:11, 27 మార్చి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lg.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lij.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
li.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
li.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
li.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
li.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
li.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lmo.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ln.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ln.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
login.wikimedia.org12:13, 8 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lo.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lo.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lrc.wikipedia.org17:10, 16 జూన్ 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ltg.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lt.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lt.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lt.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lt.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lt.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lv.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lv.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
map-bms.wikipedia.org11:19, 2 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mdf.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.mediawiki.org18:00, 13 డిసెంబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
meta.wikimedia.org16:56, 4 డిసెంబరు 2010ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)201autopatrolled
mg.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mg.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mg.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mhr.wikipedia.org13:51, 21 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
min.wikipedia.org12:09, 7 ఫిబ్రవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mi.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mi.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mk.wikipedia.org13:53, 19 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mk.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mk.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mk.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ml.wikipedia.org13:52, 5 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ml.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ml.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ml.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ml.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mn.wikipedia.org16:04, 9 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mn.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mn.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mrj.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mr.wikipedia.org08:49, 26 జనవరి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
mr.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mr.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mr.wikisource.org04:20, 2 ఫిబ్రవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mr.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ms.wikipedia.org14:02, 19 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ms.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ms.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mt.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mt.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mwl.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
myv.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
my.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
my.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
mzn.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nah.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nah.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nap.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
na.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
na.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
na.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nds-nl.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nds.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nds.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nds.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ne.wikipedia.org14:14, 21 ఫిబ్రవరి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)14
ne.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ne.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
new.wikipedia.org14:40, 17 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikipedia.org14:44, 26 ఫిబ్రవరి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wikivoyage.org11:39, 18 నవంబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nl.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nn.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nn.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nn.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nov.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
no.wikipedia.org11:40, 5 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
no.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
no.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
no.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
no.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
no.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nrm.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nso.wikipedia.org04:37, 2 ఫిబ్రవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
nv.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ny.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
oc.wikipedia.org18:50, 9 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
oc.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
oc.wiktionary.org15:46, 9 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
om.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
om.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
or.wikipedia.org08:49, 26 జనవరి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7,814ipblock-exempt
or.wikisource.org17:00, 20 అక్టోబరు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)104
or.wiktionary.org10:53, 27 ఫిబ్రవరి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1,259
os.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
outreach.wikimedia.org12:09, 10 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)12
pag.wikipedia.org11:08, 10 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pam.wikipedia.org14:03, 19 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pap.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pa.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pa.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pa.wikisource.org04:35, 14 ఏప్రిల్ 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pa.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pcd.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pdc.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pfl.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pih.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pi.wikipedia.org17:03, 17 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pl.wikipedia.org17:54, 19 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wikivoyage.org12:09, 7 ఫిబ్రవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pl.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pms.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pnb.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pnb.wiktionary.org04:37, 2 ఫిబ్రవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pnt.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ps.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ps.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikipedia.org16:14, 10 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikinews.org16:14, 10 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikiversity.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wikivoyage.org07:53, 4 జనవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
pt.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
qu.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
qu.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
rm.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
rmy.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
rn.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
roa-rup.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
roa-rup.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
roa-tara.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikipedia.org12:59, 1 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wikivoyage.org12:09, 7 ఫిబ్రవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ro.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
rue.wikipedia.org10:39, 10 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikipedia.org11:18, 19 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wikiversity.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ru.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
rw.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
rw.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sah.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sah.wikisource.org12:51, 11 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wikipedia.org06:55, 5 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sa.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wikiquote.org12:08, 7 ఫిబ్రవరి 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wikisource.org00:47, 23 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sa.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
scn.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
scn.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sco.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sc.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sd.wikipedia.org18:08, 26 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sd.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sd.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
se.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sg.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sg.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sh.wikipedia.org13:57, 19 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sh.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
simple.wikipedia.org14:17, 1 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
simple.wikiquote.org05:31, 3 జూన్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
simple.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
si.wikipedia.org08:40, 17 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
si.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
si.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sk.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sk.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sk.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sk.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sk.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sl.wikipedia.org16:44, 15 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sl.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sl.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sl.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sl.wikiversity.org17:12, 27 మార్చి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sl.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sm.wikipedia.org16:44, 15 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sm.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sn.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikisource.org15:34, 1 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
so.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
so.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
species.wikimedia.org15:34, 1 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sq.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sq.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sq.wikinews.org12:21, 19 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sq.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sq.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
srn.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sr.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ss.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ss.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
stq.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
strategy.wikimedia.org11:55, 10 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
st.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
st.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
su.wikipedia.org11:52, 18 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
su.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
su.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
su.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikiversity.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wikivoyage.org11:39, 18 నవంబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sv.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sw.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sw.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sw.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
szl.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikipedia.org17:09, 17 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
ta.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ta.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tcy.wikipedia.org04:56, 5 ఆగస్టు 2016ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ten.wikipedia.org13:07, 11 జనవరి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
test.wikipedia.org10:58, 27 ఫిబ్రవరి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tet.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikipedia.org17:25, 7 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
te.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
te.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tg.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tg.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tg.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
th.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
th.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
th.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
th.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
th.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
th.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ti.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ti.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tk.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tk.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tk.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tl.wikipedia.org13:57, 19 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tl.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tl.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tn.wikipedia.org11:35, 1 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tn.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
to.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tpi.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tpi.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikimedia.org15:40, 1 జూన్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tr.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ts.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ts.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tt.wikipedia.org02:57, 21 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tt.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tt.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tum.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
tw.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ty.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
udm.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ug.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ug.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikipedia.org13:58, 19 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uk.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ur.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ur.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ur.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ur.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
usability.wikimedia.org12:01, 10 మార్చి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uz.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uz.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uz.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
uz.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vec.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vec.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vep.wikipedia.org04:37, 2 ఫిబ్రవరి 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
ve.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vi.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vi.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vi.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vi.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vi.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vls.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vo.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vo.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
vo.wiktionary.org06:09, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
war.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wa.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wa.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
www.wikidata.org14:58, 31 అక్టోబరు 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)104
wikimania2011.wikimedia.org17:37, 28 ఫిబ్రవరి 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
wikimania2012.wikimedia.org17:10, 23 సెప్టెంబరు 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)13
wikimania2013.wikimedia.org18:10, 8 మే 2012ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2014.wikimedia.org16:09, 4 మే 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2015.wikimedia.org17:26, 5 ఆగస్టు 2014ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
wikimania2016.wikimedia.org19:21, 26 జనవరి 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
wikimania2017.wikimedia.org17:54, 28 డిసెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania2018.wikimedia.org06:33, 22 డిసెంబరు 2017ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wikimania.wikimedia.org09:37, 9 ఫిబ్రవరి 2020ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wo.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wo.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wo.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
wuu.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
xal.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
xh.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
yi.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
yi.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
yi.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
yo.wikipedia.org13:57, 19 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
za.wikipedia.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
za.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zea.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-classical.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-min-nan.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-min-nan.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh-yue.wikipedia.org13:53, 19 ఏప్రిల్ 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikipedia.org06:05, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikibooks.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikinews.org06:04, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikiquote.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikisource.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zu.wikipedia.org06:06, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zu.wikibooks.org06:07, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zu.wiktionary.org06:08, 8 మే 2011ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:CentralAuth/Odisha1" నుండి వెలికితీశారు