ప్రధాన మెనూను తెరువు

Coordinates information

14°26′0″N 79°58′0″E