ప్రధాన మెనూను తెరువు

Coordinates information

16°31′0″N 80°37′0″E