ప్రవేశపు ఏకీకరణ స్థితి

మీ ఖాతాలు పూర్తిగా విలీనమయ్యాయో లేదో చూసుకునేందుకు, లాగినవండి.

ఏకీకృత ప్రవేశం గురించి మరింత తెలుసుకోండి...
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MergeAccount" నుండి వెలికితీశారు