"చతుష్షష్టి కళలు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
#మ్లేచ్చిక వికల్పాలు
#దేశభాషా విజ్ఞానం
#పుష్పశకటిక
, 47. పుష్పశకటిక, 48. నిమిత్త జ్ఞానం, 49. యంత్రమాతృక, 50. ధారణ మాతృక, 51. మానసీక్రియ, 52. సంపాఠ్యం, 53. కావ్యక్రియ, 54. అభిధానకోశం, 55. ఛందోజ్ఞానం, 56. క్రియాకల్పం, 57. చలితక యోగం, 58. వస్త్రగోపనం, 59. ద్యూతవిశేషాలు, 60. ఆకర్షక్రీడం, 61. బాల క్రీడనకాలు, 62. వైనయికే జ్ఞానం, 63. వైజయికీ విద్యలు, 64. వ్యాయామికీజ్ఞానం.
#నిమిత్త జ్ఞానం
#యంత్రమాతృక
#ధారణ మాతృక
#మానసీక్రియ
#సంపాఠ్యం
#కావ్యక్రియ
#అభిధానకోశం
#ఛందోజ్ఞానం
#క్రియాకల్పం
#చలితక యోగం
#వస్త్రగోపనం
#ద్యూతవిశేషాలు
#ఆకర్షక్రీడం
#బాల క్రీడనకాలు
#వైనయికే జ్ఞానం
#వైజయికీ విద్యలు
#వ్యాయామికీజ్ఞానం
Anonymous user
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/133913" నుండి వెలికితీశారు