"బెలారస్" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

5,822 bytes added ,  2 సంవత్సరాల క్రితం
 
=== పరిశ్రమ ===
2014 లో జి.డి.పి.లో ఉత్పత్తి వాటా 37% ఈ మొత్తంలో మూడింట రెండు వంతుల కంటే ఎక్కువ ఉత్పాదక పరిశ్రమల నుండి లభిస్తుంది. పరిశ్రమలో ఉద్యోగం చేసే వ్యక్తుల శాతం 32.7% ఉంది. వృద్ధిరేటు మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ కంటే చాలా తక్కువగా ఉంది - 2014 లో 1.9%.
In 2014 the share of manufacturing in GDP was 37%, more than two thirds of this amount falls on manufacturing industries. The number of people employed in industry is 32.7% of the working population. The growth rate is much lower than for the economy as a whole – about 1.9% in 2014.
 
1991 లో సోవియెట్ యూనియన్ రద్దు సమయంలో బెలారస్ అత్యధిక సంపన్నమైన సి.ఐ.ఎస్ సభ్య-దేశాలకు సమానమైన జి.డి.పి. ప్రపంచంలోని అత్యంత పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో ఒకటిగా ఉంది.<ref name="wb97">[[World Bank]]. "Belarus: Prices, Markets, and Enterprise Reform," [https://books.google.com/books?id=0jCvjCHPHpcC&pg=PA83&dq=ISBN0821339761#PPA1,M1 p. 1]. World Bank, 1997; {{ISBN|0-8213-3976-1}}</ref> 2015 లో 39.3% మంది బెలారసియన్లు ప్రభుత్వ నియంత్రిత సంస్థలలో నియమించబడ్డారు.వీరు 57.2% ప్రైవేటు కంపెనీలు (ఇందులో ప్రభుత్వం 21.1% వాటాను కలిగి ఉంది) మరియు 3.5% విదేశీ సంస్థలచే నియమించబడ్డారు.<ref name="econstats">{{cite web|url=http://www.belstat.gov.by/en/ofitsialnaya-statistika/publications/statistical-publications-data-books-bulletins/public_compilation/index_4921/|title=Belarus in Figures, 2016|publisher=}}</ref> దేశం పెట్రోలియంతో సహా వివిధ దిగుమతుల కోసం రష్యాపై ఆధారపడుతుంది.<ref name="natotrade">{{cite web|url=http://www.nato.int/acad/fellow/99-01/martinsen.pdf|title=The Russian-Belarusian Union and the Near Abroad|accessdate=7 November 2007|publisher=NATO|year=2002|author= Kaare Dahl Martinsen|work=Norwegian Institute for Defence Studies|format=PDF| archiveurl=https://web.archive.org/web/20071127003300/http://www.nato.int/acad/fellow/99-01/martinsen.pdf|archivedate=27 November 2007|deadurl=no}}</ref><ref>{{cite news|title=Russia may cut oil supplies to ally Belarus&nbsp;– Putin|date=25 October 2006|agency=Reuters|url=http://uk.reuters.com/article/2006/10/25/energy-russia-belarus-idUKL2556634020061025|accessdate=8 October 2007}}</ref> ముఖ్యమైన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులలో బంగాళాదుంపలు మరియు పశువులు, మాంసం ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి.<ref name="ciaecon"/>
At the time of the dissolution of the Soviet Union in 1991, Belarus was one of the world's most industrially developed states by percentage of GDP as well as the richest CIS member-state.<ref name="wb97">[[World Bank]]. "Belarus: Prices, Markets, and Enterprise Reform," [https://books.google.com/books?id=0jCvjCHPHpcC&pg=PA83&dq=ISBN0821339761#PPA1,M1 p. 1]. World Bank, 1997; {{ISBN|0-8213-3976-1}}</ref>
1994 లో బెలారస్ ప్రధాన ఎగుమతులలో భారీ యంత్రాలు (ముఖ్యంగా ట్రాక్టర్లు) వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు మరియు శక్తి ఉత్పాదనలు ఉన్నాయి.
In 2015, 39.3% of Belarusians were employed by state-controlled companies, 57.2% were employed by private companies (in which the government has a 21.1% stake) and 3.5% were employed by foreign companies.<ref name="econstats">{{cite web|url=http://www.belstat.gov.by/en/ofitsialnaya-statistika/publications/statistical-publications-data-books-bulletins/public_compilation/index_4921/|title=Belarus in Figures, 2016|publisher=}}</ref> The country relies on Russia for various imports, including petroleum.<ref name="natotrade">{{cite web|url=http://www.nato.int/acad/fellow/99-01/martinsen.pdf|title=The Russian-Belarusian Union and the Near Abroad|accessdate=7 November 2007|publisher=NATO|year=2002|author= Kaare Dahl Martinsen|work=Norwegian Institute for Defence Studies|format=PDF| archiveurl=https://web.archive.org/web/20071127003300/http://www.nato.int/acad/fellow/99-01/martinsen.pdf|archivedate=27 November 2007|deadurl=no}}</ref><ref>{{cite news|title=Russia may cut oil supplies to ally Belarus&nbsp;– Putin|date=25 October 2006|agency=Reuters|url=http://uk.reuters.com/article/2006/10/25/energy-russia-belarus-idUKL2556634020061025|accessdate=8 October 2007}}</ref> Important agricultural products include potatoes and cattle byproducts, including meat.<ref name="ciaecon"/> In 1994, Belarus's main exports included heavy machinery (especially [[Belarus (tractor)|tractors]]), agricultural products, and energy products.<ref name="byexports">{{cite web|url=http://countrystudies.us/belarus/36.htm|title=Belarus&nbsp;– Exports|accessdate=4 November 2007|year=1994|author=Library of Congress|work=Country Studies}}</ref>
<ref name="byexports">{{cite web|url=http://countrystudies.us/belarus/36.htm|title=Belarus&nbsp;– Exports|accessdate=4 November 2007|year=1994|author=Library of Congress|work=Country Studies}}</ref>ఆర్ధికంగా బెలారస్ సి.ఐ.ఎస్. యురేషియా ఎకనామిక్ కమ్యూనిటీ మరియు రష్యాతో యూనియన్లో పాల్గొంది.
Economically, Belarus involved itself in the CIS, [[Eurasian Economic Community]], and [[Union State|Union with Russia]].
 
Inఅయితే the1990 1990s,లలో however,పారిశ్రామిక industrialఉత్పత్తి productionవ్యాపార plungedభాగస్వాముల dueనుండి to decreases in importsదిగుమతి, investmentపెట్టుబడి, and demand forమరియు Belarusianబెలారసియన్ productsఉత్పత్తులకు fromడిమాండ్ itsతగ్గుదల tradingకారణంగా partnersపడిపోయింది.<ref>{{cite web|url=http://countrystudies.us/belarus/30.htm|title=Belarus&nbsp;– Industry|accessdate=8 October 2007|year=1995|work=Country Studies|publisher=Library of Congress}}</ref> GDPజి.డి.పి. only1996 beganనుండి toమాత్రమే riseపెరగడం in 1996ప్రారంభమైంది;<ref name="bybriefwb06">{{cite web|url=http://lnweb18.worldbank.org/eca/eca.nsf/2656afe00bc5f02185256d5d005dae97/8ec2dc1ef03aed3e85256d5d0067dc90?OpenDocument|title=Belarus&nbsp;– Country Brief 2003|accessdate=9 November 2007|year=2006|author=World Bank|archiveurl=https://web.archive.org/web/20071210182026/http://lnweb18.worldbank.org/ECA/eca.nsf/2656afe00bc5f02185256d5d005dae97/8ec2dc1ef03aed3e85256d5d0067dc90?OpenDocument|archivedate=10 December 2007|deadurl=no}}</ref>దేశం theఆర్ధిక countryపరంగా wasఅత్యంత theవేగంగా fastest-recoveringపునరుద్ధరించే formerమాజీ Sovietసోవియట్ republicరిపబ్లిక్గా in the terms of its economyఉంది.<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=bDx0Ak4xnOQC&pg=PA328&dq=Belarus+GDP+1996 |title=Transition: The First Decade}}</ref> In 2006, GDP amounted to {{Nowrap|US$83.1 billion}} in [[purchasing power parity]] (PPP) dollars (estimate), or about $8,100 per capita.<ref name="ciaecon">{{cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bo.html|title=The World Factbook&nbsp;– Belarus&nbsp;– Economy|accessdate=8 October 2007|year=2006|publisher=Central Intelligence Agency|archiveurl=https://web.archive.org/web/20071009182107/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bo.html|archivedate=9 October 2007|deadurl=no}}</ref> In 2005, GDP increased by 9.9%; the inflation rate averaged 9.5%.<ref name="ciaecon"/>
<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=bDx0Ak4xnOQC&pg=PA328&dq=Belarus+GDP+1996 |title=Transition: The First Decade}}</ref> 2006 లో జి.డి.పి. మొత్తం $ 83.1 బిలియన్ల అ.డా.తలసరి కొనుగోలు శక్తి $ 8,100 అ.డా .<ref name="ciaecon">{{cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bo.html|title=The World Factbook&nbsp;– Belarus&nbsp;– Economy|accessdate=8 October 2007|year=2006|publisher=Central Intelligence Agency|archiveurl=https://web.archive.org/web/20071009182107/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bo.html|archivedate=9 October 2007|deadurl=no}}</ref> 2005 లో జి.డి.పి. 9.9% పెరిగింది; ద్రవ్యోల్బణ రేటు సగటున 9.5% ఉంది. <ref name="ciaecon"/>
 
In 2006, Belarus'sలో largestబెలారస్ tradingఅతి partnerపెద్ద wasవాణిజ్య Russia,భాగస్వామి accounting[[రష్యా]] forమొత్తం nearlyవర్తకంలో halfసగ ofభాగాన్ని totalకలిగి trade,ఉండి withయూరోపియన్ theయూనియన్ Europeanతరువాత Unionఅతిపెద్ద theవాణిజ్య nextభాగస్వామిగా largestవిదేశీ tradingవాణిజ్యంలో partner,మూడింట withఒక nearlyవంతుకు aభాగస్వామ్యం third of foreign tradeవహిస్తుంది.<ref name="tradestats">[http://www.government.by/en/eng_analytics11.html Foreign trade in goods and services in Belarus up by 11.5% in January–October, Council of Ministers] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20090104060950/http://www.government.by/en/eng_analytics11.html |date=4 January 2009 }}</ref><ref name="eutrade"/> As of 2015, 38%నాటికి ofబెలారసియన్ Belarusianఎగుమతి exportedవస్తువులలో goods38% goరష్యాకు to Russia andవెళ్లి, 56% ofదిగుమతి importedచేసుకున్న goodsవస్తువులు comeరష్యా fromనుండి Russiaవస్తాయి. <ref name="econstats"/>
 
Due to its failure to protect labor rights, including passing laws forbidding unemployment or working outside of state-controlled sectors,<ref>{{cite web|url=http://www.themoscowtimes.com/news/article/no-job-pay-up-belarus-imposes-fines-for-being-unemployed/518581.html|title=No Job? Pay Up. Belarus Imposes Fines for Being Unemployed – News|work=The Moscow Times}}</ref> Belarus lost its EU [[Generalized System of Preferences]] status on {{Nowrap|21 June}} 2007, which raised tariff rates to their prior [[most favored nation]] levels.<ref name="eutrade">[http://ec.europa.eu/external_relations/belarus/pdf/belarus_trade_en.pdf The EU's Relationship With Belarus&nbsp;– Trade] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20090325112636/http://ec.europa.eu/external_relations/belarus/pdf/belarus_trade_en.pdf |date=25 March 2009 }}</ref> Belarus applied to become a member of the [[World Trade Organization]] in 1993.<ref>{{cite web|url=http://www.wto.org/English/thewto_e/acc_e/a1_belarus_e.htm|title=Accessions – Belarus|publisher=Wto.org|accessdate=29 April 2013}}</ref>
 
Dueనిరుద్యోగం toనిషేధించడం itsలేదా failureప్రభుత్వ toనియంత్రిత protectరంగాలు laborవెలుపల rights,పనిచేయడం includingవంటి passingచట్టాలను laws forbidding unemployment or working outside of state-controlled sectors,ఆమోదించడంతో<ref>{{cite web|url=http://www.themoscowtimes.com/news/article/no-job-pay-up-belarus-imposes-fines-for-being-unemployed/518581.html|title=No Job? Pay Up. Belarus Imposes Fines for Being Unemployed – News|work=The Moscow Times}}</ref> Belarusబెలారస్ lost2007 itsజూన్ EU [[Generalized System of Preferences]] status on {{Nowrap|21 June}} 2007,యు.యూ whichసారళీకరించిన raisedవిధానాల tariffప్రాధాన్యత rates to their prior [[most favored nation]]స్థాయిని levelsకోల్పోయింది.<ref name="eutrade">[http://ec.europa.eu/external_relations/belarus/pdf/belarus_trade_en.pdf The EU's Relationship With Belarus&nbsp;– Trade] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20090325112636/http://ec.europa.eu/external_relations/belarus/pdf/belarus_trade_en.pdf |date=25 March 2009 }}</ref> Belarus1993లో appliedవరల్డ్ toట్రేడ్ becomeఆర్గనైజేషన్లో aసభ్యదేశంగా member of the [[World Trade Organization]]బెలారస్ inదరఖాస్తు 1993చేసుకుంది.<ref>{{cite web|url=http://www.wto.org/English/thewto_e/acc_e/a1_belarus_e.htm|title=Accessions – Belarus|publisher=Wto.org|accessdate=29 April 2013}}</ref>
The labor force consists of more than four million people, among whom women hold slightly more jobs than men.<ref name="econstats"/> In 2005, nearly a quarter of the population was employed by industrial factories. Employment is also high in agriculture, manufacturing sales, trading goods, and education. The unemployment rate, according to government statistics, was 1.5% in 2005. There were 679,000 unemployed Belarusians, two-thirds of whom were women. The unemployment rate has been in decline since 2003, and the overall rate of employment is the highest since statistics were first compiled in 1995.<ref name="econstats"/>
 
కార్మిక శక్తిలో నాలుగు మిలియన్లకు పైగా ప్రజలు ఉంటారు. వీరిలో స్త్రీలు పురుషుల కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉద్యోగాలను కలిగి ఉన్నారు.
Until 1 July 2016, the currency of Belarus was the [[Belarusian ruble]] (BYR). The currency was introduced in May 1992, replacing the [[Soviet ruble]]. The first coins of the Republic of Belarus were issued on 27 December 1996.<ref>{{cite web|title=Banknotes and Coins of the National Bank of the Republic of Belarus|url=http://www.nbrb.by/engl/CoinsBanknotes/|publisher=National Bank of the Republic of Belarus}}</ref> The ruble was reintroduced with new values in 2000 and has been in use ever since.<ref>{{cite web|url=http://www.nbrb.by/engl/CoinsBanknotes|title=History of the Belarusian ruble|publisher=National Bank of the Republic of Belarus|accessdate=29 April 2013}}</ref> As part of the [[Union State|Union of Russia and Belarus]], both states have discussed using a single currency along the same lines as the Euro. This led to a proposal that the Belarusian ruble be discontinued in favor of the [[Russian ruble]] (RUB), starting as early as {{Nowrap|1 January}} 2008. The [[National Bank of the Republic of Belarus|National Bank of Belarus]] abandoned pegging the Belarusian ruble to the Russian ruble in August 2007.<ref>{{cite web|url=http://english.pravda.ru/world/ussr/23-08-2007/96292-belarus_russia-0|title=Belarus abandons pegging its currency to Russian ruble|publisher=English.pravda.ru|date=23 August 2007|accessdate=29 April 2013}}</ref>
<ref name="econstats"/> 2005 లో దాదాపుగా పావు జనాభా పారిశ్రామిక కర్మాగారాలలో పనిచేస్తున్నారు. వ్యవసాయం,తయారీ అమ్మకాలు, వ్యాపార వస్తువులు మరియు విద్యలో ఉపాధి ఎక్కువగా లభిస్తుంది. ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం నిరుద్యోగం రేటు 2005 లో 1.5%. 6,79,000 మంది నిరుద్యోగులైన బెలారుషియన్లు ఉన్నారు. వీరిలో మూడింట రెండు వంతు మంది మహిళలు ఉన్నారు. 2003 నుండి నిరుద్యోగం రేటు తగ్గుముఖం పడుతోంది. 1995 లో గణాంకాలు తొలిసారిగా సంకలనం చేయబడినప్పటి నుంచి మొత్తం ఉపాధి రేటు అత్యధికం అయింది.<ref name="econstats"/>
 
2016 జూలై 1 వరకు బెలారస్ కరెన్సీ బెలారస్ రూబుల్ (బి.వై.ఆర్.). సోవియట్ రూబుల్ స్థానంలో 1992 మేలో బెలారస్ కరెన్సీ ప్రవేశపెట్టబడింది. బెలారస్ రిపబ్లిక్ మొదటి నాణేలు 1996 డిసెంబర్ 27 న విడుదలయ్యాయి.<ref>{{cite web|title=Banknotes and Coins of the National Bank of the Republic of Belarus|url=http://www.nbrb.by/engl/CoinsBanknotes/|publisher=National Bank of the Republic of Belarus}}</ref> 2000 లో రూబుల్ కొత్త విలువలతో తిరిగి ప్రవేశపెట్టబడింది మరియు అప్పటినుండి ఉపయోగంలో ఉంది.<ref>{{cite web|url=http://www.nbrb.by/engl/CoinsBanknotes|title=History of the Belarusian ruble|publisher=National Bank of the Republic of Belarus|accessdate=29 April 2013}}</ref> రష్యా మరియు బెలారస్ యూనియన్‌లో భాగంగా ఈ రెండు దేశాలు యూరో మాదిరిగా ఒకే విధమైన కరెన్సీని ఉపయోగించడం గురించి చర్చిందింది. ఇది 2008 జనవరి 1 ప్రారంభంలోనే బెలారస్ రూబుల్ (రూబ్) స్థానంలో రష్యన్ రూబుల్ ప్రవేశపెట్టాలన్న ప్రతిపాదనకు దారితీసింది. ఆగష్టు 2007 లో రష్యన్ రుబెల్కు రష్యన్ రుబెల్కు పెగ్గింగ్ను నేషనల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బెలారస్ వదిలివేసింది.<ref>{{cite web|url=http://english.pravda.ru/world/ussr/23-08-2007/96292-belarus_russia-0|title=Belarus abandons pegging its currency to Russian ruble|publisher=English.pravda.ru|date=23 August 2007|accessdate=29 April 2013}}</ref>
A new currency, the [[new Belarusian ruble]] ([[ISO 4217]] code: BYN)<ref name="currency-iso.org">{{cite web|url=http://www.currency-iso.org/dam/downloads/dl_currency_iso_amendment_161.docx |format=DOC |title=ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 161 |website=Currency-iso.org |accessdate=31 March 2016}}</ref> was introduced in July 2016, replacing the [[Belarusian ruble]] in a rate of 1:10,000 (10,000 old rubles = 1 new ruble). From 1 July until 31 December 2016, the old and new currencies will be in [[parallel circulation]] and series 2000 notes and coins can be exchanged for series 2009 from 1 January 2017 to 31 December 2021.<ref name="currency-iso.org"/> This [[redenomination]] can be considered an effort to fight the high inflation rate.<ref>{{cite web|url=http://www.mrik.gov.by/ru/republic-ru/view/mezhdunarodnoe-oboznachenie-belorusskogo-rublja-menjaetsja-na-byn-posle-denominatsii-7686/|title=Международное обозначение белорусского рубля меняется на BYN после деноминации – Новости республики – Минский район-Минск-Новости Минска-Новости Минского района-Минский райисполком|publisher=}}</ref><ref>{{cite web|url=http://kodeksy-by.com/norm_akt/source-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A0%D0%91/type-%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7/450-04.11.2015.htm|title=Указ Президент РБ 450 О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь от 04.11.2015 – Законодательство Беларуси 2016 год|publisher=}}</ref><ref>{{cite web|url=http://president.gov.by/ru/news_ru/view/kommentarij-k-ukazu-450-ot-4-nojabrja-2015-g-12489/|title=Новости – Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь|publisher=}}</ref>
 
Aఒక newకొత్త currencyకరెన్సీ, theకొత్త [[newబెలారెల్ Belarusianరూబుల్ ruble]] ([[ISO 4217]] code: BYN)<ref name="currency-iso.org">{{cite web|url=http://www.currency-iso.org/dam/downloads/dl_currency_iso_amendment_161.docx |format=DOC |title=ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 161 |website=Currency-iso.org |accessdate=31 March 2016}}</ref> was introduced in July 2016, replacingజూలైలో theప్రవేశపెట్టబడింది. [[Belarusian ruble]] in a rate ofఇది 1: 10,000 (10,000 oldపాత rublesరూబిళ్లు = 1 newకొత్త rubleరూబుల్). Fromరేటుతో బెలూన్ రూబుల్ స్థానంలో ఉంది. 1 Julyజూలై untilనుండి 31 Decemberడిసెంబరు 2016, theవరకు oldపాత andమరియు newకొత్త currenciesకరెన్సీలు willసమాంతర beప్రసరణ inమరియు [[parallel circulation]] and seriesసిరీస్ 2000 notes and coins can beనోట్స్ exchangedమరియు forనాణేలను seriesసిరీస్ను 2009 fromజనవరి 1 Januaryనుంచి 201731 toడిసెంబరు 312021 Decemberవరకు 2021మార్చవచ్చు.<ref name="currency-iso.org"/> అధికార This [[redenomination]] can be considered an effortద్రవ్యోల్బణ toరేటును fightపోరాడటానికి the highపునఃస్థాపనను inflationప్రయత్నంగా rateపరిగణించవచ్చు.<ref>{{cite web|url=http://www.mrik.gov.by/ru/republic-ru/view/mezhdunarodnoe-oboznachenie-belorusskogo-rublja-menjaetsja-na-byn-posle-denominatsii-7686/|title=Международное обозначение белорусского рубля меняется на BYN после деноминации – Новости республики – Минский район-Минск-Новости Минска-Новости Минского района-Минский райисполком|publisher=}}</ref><ref>{{cite web|url=http://kodeksy-by.com/norm_akt/source-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A0%D0%91/type-%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7/450-04.11.2015.htm|title=Указ Президент РБ 450 О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь от 04.11.2015 – Законодательство Беларуси 2016 год|publisher=}}</ref><ref>{{cite web|url=http://president.gov.by/ru/news_ru/view/kommentarij-k-ukazu-450-ot-4-nojabrja-2015-g-12489/|title=Новости – Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь|publisher=}}</ref>
The banking system of Belarus consists of two level: Central Bank (National Bank of the Republic of Belarus) and 25 commercial banks.<ref>{{cite web|url=http://www.heritage.org/research/features/index/country.cfm?id=Belarus|title=Heritage Foundation's Index of Economic Freedom&nbsp;– Belarus|accessdate=18 March 2007|archiveurl=https://web.archive.org/web/20070223175533/http://www.heritage.org/research/features/index/country.cfm?id=Belarus|archivedate=23 February 2007|deadurl=yes|df=dmy-all}}</ref> On 23 May 2011, the Belarusian ruble depreciated 56% against the United States dollar. The depreciation was even steeper on the black market and financial collapse seemed imminent as citizens rushed to exchange their rubles for dollars, euros, durable goods, and canned goods.<ref>{{cite web|author=YURAS KARMANAU|url=http://seattletimes.com/html/businesstechnology/2015143616_apeubelaruscrisis.html|title=Belarus devaluation spreads panic|publisher=Seattle Times|date=25 May 2011|accessdate=27 May 2011}}</ref> On 1 June 2011, Belarus requested an economic rescue package from the [[International Monetary Fund]].<ref>[http://www.stalbertgazette.com/article/GB/20110601/CP01/306019917/-1/sag08/with-economy-in-tatters-belarus-appeals-to-imf-for-rescue-loan-of-up&template=cpArt With economy in tatters, Belarus appeals to IMF for rescue loan of up to $8&nbsp;billion] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140114172921/http://www.stalbertgazette.com/article/GB/20110601/CP01/306019917/-1/sag08/with-economy-in-tatters-belarus-appeals-to-imf-for-rescue-loan-of-up%26template%3DcpArt |date=14 January 2014 }}, Associated Press, 1 June 2011; retrieved 2 June 2011</ref><ref>[https://news.yahoo.com/belarus-appeals-imf-8bln-rescue-loan-161455781.html Belarus Appeals To IMF For $8bln Rescue Loan.] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160307072633/http://news.yahoo.com/belarus-appeals-imf-8bln-rescue-loan-161455781.html |date=7 March 2016 }} Associated Press, 1 June 2011; retrieved 2 June 2011</ref>
 
Theబెలారస్ bankingబ్యాంకింగ్ systemవ్యవస్థ ofరెండు Belarusస్థాయిలను consistsకలిగి of two levelఉంది: Centralసెంట్రల్ Bankబ్యాంక్ (Nationalనేషనల్ Bankబ్యాంక్ ofఆఫ్ theరిపబ్లిక్ Republicఆఫ్ of Belarusబెలారస్) andమరియు 25 commercialవాణిజ్య banksబ్యాంకులు.<ref>{{cite web|url=http://www.heritage.org/research/features/index/country.cfm?id=Belarus|title=Heritage Foundation's Index of Economic Freedom&nbsp;– Belarus|accessdate=18 March 2007|archiveurl=https://web.archive.org/web/20070223175533/http://www.heritage.org/research/features/index/country.cfm?id=Belarus|archivedate=23 February 2007|deadurl=yes|df=dmy-all}}</ref> On2011 మే 23 May 2011,బెలారస్ theరూబుల్ Belarusianయునైటెడ్ rubleస్టేట్స్ depreciatedడాలర్‌లో 56% againstక్షీణించింది. theనల్లధనంకూడా United States dollarకోలుకోలేదు. Theమరియు depreciationఆర్ధిక wasవిచ్ఛిన్నత evenపౌరులు steeperడాలర్లు, onయూరోలు, theమన్నికైన blackవస్తువుల marketమరియు andతయారుగా financialఉన్న collapseవస్తువుల seemedకొరకు imminentవారి asరూపులను citizens rushed to exchange their rubles for dollars, euros, durable goods,మార్పిడి andచేసుకోవటానికి cannedముమ్మరం goodsచేశాయి.<ref>{{cite web|author=YURAS KARMANAU|url=http://seattletimes.com/html/businesstechnology/2015143616_apeubelaruscrisis.html|title=Belarus devaluation spreads panic|publisher=Seattle Times|date=25 May 2011|accessdate=27 May 2011}}</ref> On2011 జూన్ 1 June 2011, Belarus requestedబెలారస్ anఇంటర్నేషనల్ economicమానిటరీ rescueఫండ్ packageనుండి fromఒక theఆర్ధిక [[Internationalసహాయ Monetaryప్యాకేజీని Fund]]అభ్యర్థించింది.<ref>[http://www.stalbertgazette.com/article/GB/20110601/CP01/306019917/-1/sag08/with-economy-in-tatters-belarus-appeals-to-imf-for-rescue-loan-of-up&template=cpArt With economy in tatters, Belarus appeals to IMF for rescue loan of up to $8&nbsp;billion] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140114172921/http://www.stalbertgazette.com/article/GB/20110601/CP01/306019917/-1/sag08/with-economy-in-tatters-belarus-appeals-to-imf-for-rescue-loan-of-up%26template%3DcpArt |date=14 January 2014 }}, Associated Press, 1 June 2011; retrieved 2 June 2011</ref><ref>[https://news.yahoo.com/belarus-appeals-imf-8bln-rescue-loan-161455781.html Belarus Appeals To IMF For $8bln Rescue Loan.] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160307072633/http://news.yahoo.com/belarus-appeals-imf-8bln-rescue-loan-161455781.html |date=7 March 2016 }} Associated Press, 1 June 2011; retrieved 2 June 2011</ref>
<gallery>
Belarus 952.3 Tractor in Bucharest 2011.jpg|''[[Belarus (tractor)|Belarus]]'' tractor
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2325690" నుండి వెలికితీశారు