"మౌర్య సామ్రాజ్యం" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

ట్యాగు: విశేషణాలున్న పాఠ్యం
మౌర్య సామ్రాజ్యాన్ని చంద్రగుప్త మౌర్యడు చాణక్య సహాయంతో ప్రసిద్ధ అభ్యాస కేంద్రమైన తక్షశిల వద్ద స్థాపించారు. అనేక ఇతిహాసాల ఆధారంగా చాణక్యుడు పెద్ద సైనిక శక్తిగల, పొరుగువారికి భయభ్రాంతులను చేసే మగధ అనే రాజ్యానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ నంద రాజవంశానికి చెందిన రాజు ధననంద చేత అవమానించబడ్డాడు. చాణక్యుశు ప్రతీకారం తీర్చుకున్నాడు. నంద సామ్రాజ్యాన్ని నాశనం చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు.<ref name="Namita2008">{{cite book |url=https://books.google.com/books?id=8bdULPF4gNYC&pg=PA88 |pages=88–89 |title=Between the Patterns of History: Rethinking Mauryan Imperial Interaction in the Southern Deccan |isbn=9780549744412 |author1=Sugandhi |first1=Namita Sanjay |year=2008 }}</ref> ఇంతలో అలెగ్జాండరు ది గ్రేట్ జయించిన సైన్యాలు బియాసు నదిని దాటి, మరింత తూర్పు వైపుకు వెళ్ళడానికి నిరాకరించాయి. ఇది మగధతో పోరాడే అవకాశాన్ని అడ్డుకుంది. అలెగ్జాండరు బాబిలోనుకు తిరిగి వచ్చి సింధు నదికి పశ్చిమాన తన దళాలను తిరిగి మోహరించాడు. క్రీస్తుపూర్వం 323 లో అలెగ్జాండరు బాబిలోనులో మరణించిన వెంటనే అతని సామ్రాజ్యం ఆయన సైనికారుల నేతృత్వంలో స్వతంత్ర రాజ్యాలుగా విడిపోయింది.{{sfn|Paul J. Kosmin|2014|p=31}}
 
గ్రీకు సైనికాధికారి యుడెమసు పీతాను క్రీస్తుపూర్వం 317 వరకు సింధు లోయలో పాలనసాగించాడు. చంద్రగుప్తా మౌర్య (ఆయన సలహాదారుగా ఉన్న చాణక్య సహాయంతో) గ్రీకు గవర్నర్లను తరిమికొట్టడానికి తిరుగుబాటును నిర్వహించి తరువాత సింధు లోయను స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. మగధలో తన కొత్త అధికారం నియంత్రణ సాగించాడు.{{sfn|R. K. Mookerji|1966|p=31}}
The Greek generals [[Eudemus (general)|Eudemus]] and [[Peithon, son of Agenor|Peithon]] ruled in the Indus Valley until around 317&nbsp;BCE, when Chandragupta Maurya (with the help of Chanakya, who was now his advisor) orchestrated a rebellion to drive out the Greek governors, and subsequently brought the Indus Valley under the control of his new seat of power in Magadha.{{sfn|R. K. Mookerji|1966|p=31}}
 
Chandraguptaచంద్రగుప్త Maurya'sమౌర్య riseఅధికారంలోకి toరావడం powerరహస్య isవివాదాలలో shrouded in mystery andకప్పబడి controversyఉంది. Onఒక oneవైపు hand,విశాఖదత్త aరాసిన number of ancient Indian accounts, such as the drama ''[[Mudrarakshasa]]''ముద్రారాక్షసం (''Signetరాక్షస ringసిగ్నెటు ofరింగు Rakshasa''- రాక్షస ''Rakshasa''మగధ wasప్రధానమంత్రి) theవంటి primeఅనేక ministerపురాతన ofభారతీయ Magadha) by [[Vishakhadatta]]గ్రంధాలు, describeఅతని hisరాజ royalవంశం ancestryగురించి andవివరిస్తాయి. evenఆయనను linkనంద himకుటుంబంతో withకూడా the Nanda familyఅనుసంధానిస్తాయి. Aమౌర్యాలు kshatriyaఅని clanపిలువబడే knownక్షత్రియ asవంశాన్ని theతొలి [[Maurya]]'sబౌద్ధ areగ్రంధాలలో referredమహాపరినిబ్బన toసూతలో in the earliest [[Buddhist texts]], [[Mahaparinibbana Sutta]]సూచిస్తారు. However,తదుపరి anyచారిత్రక conclusions are hard toఆధారాలు makeలేకుండా withoutఏదైనా furtherతీర్మానాలు historicalచేయడం evidenceకష్టం. Chandraguptaచంద్రగుప్తుడు firstమొదట emergesగ్రీకు in Greek accounts asగ్రంధాలలో "Sandrokottosసాండ్రోకోటోసు". Asగా aఉద్భవించాడు. youngయువకుడిగా manఆయన heఅలెగ్జాండరును isకలిసినట్లు said to have met Alexanderచెబుతారు.<ref>:"Androcottus, when he was a stripling, saw Alexander himself, and we are told that he often said in later times that Alexander narrowly missed making himself master of the country, since its king was hated and despised on account of his baseness and low birth." Plutarch 62-3 [http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0243&layout=&loc=62.1 Plutarch 62-3]</ref> Heఆయన isనందరాజును alsoకలుసుకుని saidఆయనకు toకోపం haveతెప్పించి metతృటిలో the Nanda king, angered him, and made aతప్పించుకున్నాడని narrowకూడా escapeఅంటారు.<ref>:"He was of humble Indian to a change of rule." Justin XV.4.15 "Fuit hic humili quidem genere natus, sed ad regni potestatem maiestate numinis inpulsus. Quippe cum procacitate sua Nandrum regem offendisset, interfici a rege iussus salutem pedum ceieritate quaesierat. (Ex qua fatigatione cum somno captus iaceret, leo ingentis formae ad dormientem accessit sudoremque profluentem lingua ei detersit expergefactumque blande reliquit. Hoc prodigio primum ad spem regni inpulsus) contractis latronibus Indos ad nouitatem regni sollicitauit." [http://www.forumromanum.org/literature/justin/texte15.html Justin XV.4.15] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160201051124/http://www.forumromanum.org/literature/justin/texte15.html |date=1 February 2016 }}</ref> Chanakya'sచంద్రగుప్తా originalఆధ్వర్యంలో intentions were toసైన్యానికి trainశిక్షణ ఇవ్వడం armyచాణుక్యుని underఅసలు Chandragupta'sలక్ష్యంగా commandఉంది.
 
===మగధ విజయం ===
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/2722869" నుండి వెలికితీశారు