"అనూరాధ నక్షత్రము" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

|
|}
=== అనూరాధఅనూరాధా నక్షత్ర జాతకుల తారా ఫలాలు ===
{| class="wikitable"
|-
! తార నామం !! తారలు !! ఫలం
|-
| జన్మ తార || ఆశ్లేషపుష్యమి, జ్యేష్టఅనూరాధ, రేవతిఉత్తరా భద్ర || శరీరశ్రమ
|-
| సంపత్తార || అశ్వినిఆశ్లేష, మఖజ్యేష్ట, మూలరేవతి || ధన లాభం
|-
| విపత్తార || భరణిఅశ్విని, పూర్వ ఫల్గుణిమఖ, పూర్వాషాఢమూల || కార్యహాని
|-
| సంపత్తార || కృత్తికభరణి, ఉత్తరపూర్వ ఫల్గుణి, ఉత్తరాషాఢపూర్వాషాఢ || క్షేమం
|-
| ప్రత్యక్ తార || రోహిణికృత్తిక, హస్తఉత్తర ఫల్గుణి, శ్రవణంఉత్తరాషాఢ || ప్రయత్న భంగం
|-
| సాధన తార || మృగశిరరోహిణి, చిత్తహస్త, ధనిష్టశ్రవణం || కార్య సిద్ధి, శుభం
|-
| నైత్య తార || ఆరుద్రమృగశిర, స్వాతిచిత్త, శతభిషధనిష్ట || బంధనం
|-
| మిత్ర తార || పునర్వసుఆరుద్ర, విశాఖస్వాతి, పూర్వాభద్రశతభిష || సుఖం
|-
| అతిమిత్ర తార || పుష్యమిపునర్వసు, అనూరాధవిశాఖ, ఉత్తరా భద్రపూర్వాభద్ర || సుఖం, లాభం
|}
 
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/537846" నుండి వెలికితీశారు