"నాయనార్లు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

సవరణ సారాంశం లేదు
#అనయ నయనారు
#ఆదిపత్త నయనారు
#సుందర్రామ్మూర్తి — ఈయన భగవంతుని తన స్నేహితునిగా భావించాడు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయనపై కోపగించుకుంటాడు కూడా. 8 వ శతాబ్దంలో తమిళనాడులోని తిరునవలూర్ లో ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుల ఇంట్లో జన్మించాడు. ఈయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా శివుని కీర్తించే తెవరాన్ని అద్భుతంగా గానం చేసేవాడు.
#అయ్యడిగల్ కడవర్కాన్ నయనారు
#అమరనీది నయనార్
#కన్నప్ప నాయనారు
#కరైక్కల్ అమ్మయ్యారు(కారక్కాల్ అమ్మ)
#కజ్ హార్ సింగ్సింగ నయనారు
#కోచెన్ గాట్ చోళ నయనారు
#కూత్రువ నయనారు
#కోట్పులి నయనారు
#కులాచిరాయి నయనారు
#గుగ్గులు కలశ నయనారు
#మనకంచార నయనారు
#మంగయార్ కరశియార్
#మెయ్ పొరుల్ నయనారు
#మూర్ఖ నయనారు
#మునైయడువారు
#నేశ నయనారు
#నిన్రాఋషి నెడుమర నయనారు
#తిరునీలకంఠ నయనారు
#చేరమాన్ పెరుమాళ్ నయనారు
#తిరుజ్ఞాన సంబంధారు
#ఇయర్ కాన్ కలికామ నయనారు
#గుగ్గులు కలశ నయనారు
#పెరుమిజహలాయి నయనారు
#పూసలార్ నయనారు
#శిరుతొండ నయనారు
#సోమశిర నయనారు
#సుందర్రామ్మూర్తి — ఈయన భగవంతుని తన స్నేహితునిగా భావించాడు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయనపై కోపగించుకుంటాడు కూడా. 8 వ శతాబ్దంలో తమిళనాడులోని తిరునవలూర్ లో ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువుల ఇంట్లో జన్మించాడు. ఈయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా శివుని కీర్తించే తెవరాన్ని అద్భుతంగా గానం చేసేవాడు.
#తిరుజ్ఞాన సంబంధారు
#తిరుకురిప్పు తొండనయనారు
#తిరుమూల నయనారు
#వాయిలారు నయనారు
#విరాల్ మిండ నయనారు
#చేరమాన్ పెరుమాళ్ నయనారు
#ఇయర్ కాన్ కలికామ నయనారు
 
 
Anonymous user
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/700101" నుండి వెలికితీశారు