అంతర్గత లోపం

దిద్దుబాట్లు చెయ్యకుండా ఈ ఐపీఅడ్రసును నిరోధించాం. అంచేత, దుశ్చర్యల నివారణ కోసం గాను, మరచిపోయిన సంకేతపదాన్ని పొందే అంశాన్ని అనుమతించము.

తిరిగి మొదటి పేజీకి.

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:PasswordReset" నుండి వెలికితీశారు