ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం

ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబరు 16 తేదీన జరుపుకుంటారు. 1945 సంవత్సరం అక్టోబరు 16 న ఐక్యరాజ్యసమితి ఆహార, వ్యవసాయక సంస్థను (FAO) స్థాపించారు. దీనికి గుర్తుగా అక్టోబరు 16 తేదీని ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవంగా నిర్ణయించారు. ఈ దినోత్సవాన్ని ప్రపంచ ఆహార కార్యక్రమంతో సహా ఆహార భద్రతకు సంబంధించిన అనేక ఇతర సంస్థలు విస్తృతంగా జరుపుకుంటున్నాయి. ఈ ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని మొదటిసారి 1981 లో జరుపుకున్నారు. అప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఈ దినోత్సవం రోజున ఆహార భద్రతకు సంబంధించిన ఒక్కో సందేశాన్నిస్తున్నారు.

 • 1981: Food comes first - ఆహారానికి తొలి ప్రాధాన్యత
 • 1982: Food comes first - ఆహారానికి తొలి ప్రాధాన్యత
 • 1983: Food security - ఆహార భద్రత
 • 1984: Women in agriculture - వ్యవసాయరంగంలో స్త్రీ
 • 1985: Rural poverty - గ్రామీణ పేదరికం
 • 1986: Fishermen and fishing communities జాలరి, జాలరుల సంఘాలు
 • 1987: Small farmers - సన్నకారు రైతులు
 • 1988: Rural youth - గ్రామీణ యువత
 • 1989: Food and the environment
 • 1990: Food for the future
 • 1991: Trees for life
 • 1992: Food and nutrition
 • 1993: Harvesting nature's diversity
 • 1994: Water for life
 • 1995: Food for all
 • 1996: Fighting hunger and malnutrition
 • 1997: Investing in food security
 • 1998: Women feed the world
 • 1999: Youth against hunger
 • 2000: A millennium free from hunger
 • 2001: Fight hunger to reduce poverty
 • 2002: Water: source of food security
 • 2003: Working together for an international alliance against hunger
 • 2004: Biodiversity for food security
 • 2005: Agriculture and intercultural dialogue
 • 2006: Investing in agriculture for food security
 • 2007: The right to food
 • 2008: World food security: the challenges of climate change and bioenergy
 • 2009: Achieving food security in times of crisis
 • 2010: United against hunger
 • 2011: Food prices - from crisis to stability
 • 2012: Agricultural cooperatives – key to feeding the world
ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం
ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం
ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం
జరుపుకునే వాళ్ళుఐక్య రాజ్య సమితి సభ్య దేశాలు
తేదీఅక్టోబరు 16

బయటి లింకులుసవరించు