ప్రయాగ అలహాబాదు నగరానికి ప్రాచీనమైన పేరు.


ప్రయాగ తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటిపేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ప్రయాగ&oldid=749518" నుండి వెలికితీశారు