బలిపీఠంపై భరతనారి
(1989 తెలుగు సినిమా)
సంగీతం కె.వి.మహదేవన్
నిర్మాణ సంస్థ వేణుగోపాల ఆర్ట్ మూవీస్
భాష తెలుగు