బసవపురం పేరుతో చాలా వ్యాసాలు ఉన్నాయి. ఆ వ్యాసాల జాబితా:

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=బసవపురం&oldid=2853248" నుండి వెలికితీశారు