బారు

ఇంటి పేర్లు

బారు తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటిపేరు.

  1. బారు రాజారావు, స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు.
  2. బారు అలివేలమ్మ, స్వాతంత్ర్య సమరయోధురాలు.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=బారు&oldid=3686357" నుండి వెలికితీశారు