బిపి అనగా చాలా అర్ధాలున్నాయి.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=బిపి&oldid=1855909" నుండి వెలికితీశారు