బుల్లెట్ (Bullet) అనగా తూటా.

  • బుల్లెట్ పానుగంటి రచించిన అపరాధన పరిశోధన నవలలో హీరో పేరు.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=బుల్లెట్&oldid=643254" నుండి వెలికితీశారు