బ్రిటిషు (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

బ్రిటిష్ అనే పదం యునైటెడ్ కింగ్ డమ్ లేదా గ్రేట్ బ్రిటన్ యొక్క ద్వీపం, దాని ప్రజలతో పాటు వివిధ విశేషణాలను సూచిస్తుంది.