భవానీపేట్, భవానీపేట పేరులతో ఈ గ్రామాలున్నాయి:

  1. భవానీపేట్ (బోధన్ మండలం), నిజామాబాదు జిల్లా
  2. భవానీపేట్ (లింగంపేట మండలం), నిజామాబాదు జిల్లా
  3. భవానీపేట, మాచారెడ్డి మండలం, నిజామాబాదు జిల్లా
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=భవానీపేట్&oldid=2882768" నుండి వెలికితీశారు