భారతి అనగా చదువుల దేవత సరస్వతి.

ఇదే పేరుతో వివిధ వ్యాసాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=భారతి&oldid=928040" నుండి వెలికితీశారు