భారత రమణీమణులు శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గారు రచించిన పుస్తకం. ఇది 1919లో ముద్రించబడినది.

స్వాతంత్రం ముందురోజుల్లో పాఠశాలలో చదువుకునే బాలికలకు పాఠ్యాంశంగా నిర్ణయించేందుకు, వారు చదువుకుని సచ్చీలత పెంపొందించుకునేందుకు ఈ గ్రంథాన్ని రచించినట్టు రచయిత ముందుమాటలో రాశారు. ఈ గ్రంథంలో పురాణాలలో చిత్రితమైన పలువురు ఆదర్శప్రాయులైన స్త్రీమూర్తుల జీవితగాథలు, చారిత్రిక ప్రముఖులైన ఆదర్శమహిళల జీవనచిత్రాలు అధ్యాయాలుగా ఉన్నాయి. సావిత్రి మొదలుకొని అసామాన్య వరకూ 21మంది మహిళల జీవితాలు ఉన్నాయి.

రమణీమణులు మార్చు

 • సావిత్రి
 • శకుంతల
 • దమయంతి
 • వీరాబాయి
 • చంద్రమతి
 • దుర్గావతి
 • లోపాముద్ర
 • అనసూయాదేవి
 • అరుంధతీదేవి
 • మీరాబాయి
 • సంధ్యావళీదేవి
 • కర్మదేవి
 • సుమతీదేవి
 • వీరమతి
 • చంద్రవదన
 • తారాబాయి
 • ప్రభావతీదేవి
 • రామాబాయి
 • సుముఖీదేవి
 • సురభీదేవి
 • అసామాన్య

మూలాలు మార్చు