మకర రేఖను చూపుతున్న ప్రపంచ పటము

భూమధ్య రేఖకు 23° 26′ 22″ దక్షిణాన ఉన్న అక్షాంశ రేఖను మకర రేఖ అంటారు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మకర_రేఖ&oldid=819939" నుండి వెలికితీశారు