మదర్ బోర్డు కంప్యూటరు యొక్క కీలకమైన భాగం. మదర్ బోర్డు మీద ప్రాసెసర్, రామ్ మొదలగు కీలకమైన భాగాలు అమర్చబడి ఉంటాయి. బాహ్య పరికరాలను అనుసంధించటానికి సదుపాయాలు ఉంటాయి.

మదర్ బోర్డు.


కంప్యూటర్ వంటి సంక్లిష్టమైన ఎలక్ట్రానిక్ వ్యవస్థలో మదర్ బోర్డు లేదా మెయిన్‌ బోర్డు ప్రధాన సర్క్యూట్ బోర్డు. ఇది కంప్యూటర్ అత్యంత 'కేంద్ర' భాగం. కంప్యూటర్‌లోని వివిధ భాగాలన్నీ మదర్‌బోర్డుకు అనుసంధానించబడి ఉన్నాయి. ఇది వాటిని కలిపి పనిచేయడానికి అనుమతిస్తుంది. చాలా కంప్యూటర్లలో, మదర్‌ బోర్డు పెద్ద గ్రీన్ బోర్డ్, కానీ చాలా మంది నలుపు, ఎరుపు, పసుపు వంటి వివిధ రంగులలో ఉంటాయి.

ఆన్ - బోర్డుసవరించు

ఎలక్ట్రికల్ భాగాలు మదర్‌బోర్డులో ఉండాలి. ఈ భాగాలలో ట్రాన్సిస్టర్లు, రెసిస్టర్లు ఉన్నాయి. బోర్డుకి అనుసంధానించబడిన ప్రధాన భాగాలు భవిష్యత్తులో తొలగించబడి, తద్వారా అవి అప్‌గ్రేడ్ చేయబడతాయి. CPU సాధారణంగా తొలగించగల భాగానికి ఉదాహరణ.

మూలాలుసవరించు