మనశ్శరీరములపై పరిసరముల ప్రభావము

(మనశ్శరీరాలపై పరిసరాల ప్రభావం నుండి దారిమార్పు చెందింది)

మనశ్శరీరములపై పరిసరముల ప్రభావము అనే తెలుగు పుస్తకాన్ని పారనంది జగన్నాధ స్వామి రచించారు.

చార్లెస్ రాబర్ట్ డార్విన్ భూమిపై జీవజాలము ఏ విధంగా పరిణామక్రం చెందాయి అనే విషయంపై పరిశోధనలు చేశాడు తత్ఫలితంగా పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. ప్రకృతి లో జీవజాతులు వేటికవే ఏక కాలంలో రూపొందినట్లు ఎంతో కాలం నుండి నమ్ముతూ వస్తున్న ప్రజానీకానిని - అదంతా వాస్తవం కాదని ఒక మాతృక నుంచి సకల జీవరాశులు క్రమానుగతంగా పరిణామం చెందుతూ ఏర్పడతాయని, ఈ చర్య అనంతంగా కొనసాగుతూ ఉంటుందని వివరించినవాడు చార్లెస్ డార్విన్. వానరుని నుంచి నరవానరుడు, నరవానరుని నుంచి నరుడు పరిణామ పరంగా ఉద్భవించాడని తెలిపి సంచలనం రేపిన ప్రకృతి శాస్త్రవేత్త చార్లెస్ డార్విన్. ఆయన సిద్ధాంతాన్ని ఆధారం చేసుకుని ప్రకృతి/పరిసరాలు మనస్సుపైనా, శరీరంపైనా చూపే ప్రభావాన్ని ఈ పుస్తకంలో రచయిత వివరించారు. ఆయన డార్విన్‌తో పాటు ఇతరులు ఏమన్నారో, ప్రాచీన భారతీయ సిద్ధాంతాలు ఏం చెప్తున్నాయో కూడా ఈ గ్రంథంలో రాశారు.

విషయసూచిక మార్చు

 • ఉపోద్ఘాతము
 • పరిసరములు; డార్విన్ యొక్క విచారణ
 • పరిసరములు; వాటి విభజన
 • పరిసరములు; ప్రాణుల సంభవము
 • పరిసరములు; ప్రాణుల సృష్టి
 • పరిసరములు; ప్రాణుల లయము
 • ప్రాణులు సరిపెట్టుకొనుట
 • ఆహారము
 • శీతోష్ణస్థితి; వేడిమి; చవి
 • వెలుతురు; సూర్యరశ్మి
 • నివాస స్థలము
 • ఉపయోగానుపయోగములు
 • మిగిలిన పరిసరములు
 • పరిసరముల సామాన్య ప్రభావము
 • పరిసర ప్రభావ సిద్ధాంతము
 • సిద్ధాంతానుబంధ ప్రశ్నలు
 • సంఘము
 • వరణ సిద్ధాంత నిరూపణ
 • పరిసరములు; మనోవృత్తులు

మూలాలు మార్చు