మలక్‌పేట్ పేరుతో చాలా వ్యాసాలు ఉన్నాయి. ఆ వ్యాసాల జాబితా:

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మలక్‌పేట్&oldid=2849841" నుండి వెలికితీశారు