మహాకవి డైరీలు

గురజాడ అప్పారావు డైరీ

మహాకవి డైరీలు (ఆంగ్లమునకు తెలుగు) విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ వారు 1954 సంవత్సరంలో ముద్రించారు. దీని రెండవ ముద్రణ 1961 లో విడుదలైనది. దీనికి అవసరాల సూర్యారావు గారు ముందుమాటను రచించారు.

గురజాడ అప్పారావు

విశేషాలు

మార్చు

ఇందులో మహాకవి గురజాడ అప్పారావు గారి డైరీలోని విశేషాంశాలను యధాతధంగా ముద్రించారు. మహాకవి తన డైరీని 1889 సంవత్సరం నుండి 1915 లో మరణించే వరకు రాశారు. ఇందులో అప్పారావు నిర్యాణం తర్వాత అప్పటి పెద్దల సంతాప సందేశాలను చేర్చారు.

ముందుమాటలో...

మార్చు

ఈ పుస్తకం ముందు మాటలో "ముదిగొండ సూర్యారావు" డైరీ విశిష్టతను తెలిపారు. కన్యాశుల్కంలో, ముత్యాలసరాలు లో ఆణిముత్యాల కథలలో మహాకవి గురజాడతో మనకు ఏర్పడిన ఆత్మ బాంధవ్యమూ, చనువూ, "మహాకవి డైరీలు" చదివిన వెంటనే ఒకింతకు పదింతలవుతాయని రాసాడు. ఈ డైరీలు గురజాడ ఆత్మ ప్రచోదనార్థము, పరిశీలనార్థము రాసుకున్నవి కనుక ఈ సంపుటి మహాకవి జీవితమునకు "రేఖాపటము" వంటిదని తెలియజేసారు.

గురజాడ జీవిత రేఖాపటము స్థూలంగా రెండు విభాగములుగా ఉంది. మొదటిది విద్యార్థి దశ అనంతరం 1887 నుండి 1896 జూన్ 5 వరకూ గల తొమ్మిదేళ్ల కాలము ప్రధమ పాదం. తదనంతరం 1915 వరకూ గల కాలం ద్వితీయ పాదం. మహాకవిగా, విమర్శకునిగా, ఆధునిక ఆంధ్ర వాజ్ఞ్మయ యుగ పురుషునిగా, తత్త్వవేత్తగా పరిణతి చెందిన రెండవ దశ మొదటి దశకు నాంది. ఈ ప్రథమ పాదంలో అత్యంత ప్రధానమైనవి 1895వ సంవత్సరం డైరీలు. మహాకవి ఆత్మ తేజస్సు అనేక విషయాలలోనికి ప్రసరించిద్మి. నాటకములు, సభలు, సమావేశాలు, సాహిత్యం, కళలు, తర్క వితర్కములు, ఉపన్యాసములు, సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ శీలపరిశీలనలు, విద్యాగోష్టులు, కళాశాలలు, విద్యా విధానము, శాసనములు, చిత్తరువులు, గాన కచేరీలు అన్నింటా అతని దృష్టి మరలినట్లు తెలుస్తుంది. [1]

మూలాలు

మార్చు
  1. గురజాడ అప్పారావు (1954). మహాకవి డైరీలు.

బయటి లింకులు

మార్చు