1. మాధవుడు : మాధవుడు అనగా హిందూ దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు.
  2. సంగమగ్రామ మాధవుడు - ప్రముఖ భారతీయ గణిత శాస్త్రవేత్త.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మాధవుడు&oldid=3570128" నుండి వెలికితీశారు