మానవులు మమతలు
(1980 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ విజయ రాజేశ్వరి పిక్చర్స్
భాష తెలుగు