మార్కండేయ పేరుతో కింది వ్యాసాలున్నాయి.

  1. మార్కండేయుడు: శివుని ఆశీస్సులతో చిరంజీవత్వాన్ని పొందిన మృకండ మహర్షి కుమారుడు
  2. భక్త మార్కండేయ (1938 సినిమా): 1938 నాటి తెలుగు సినిమా