ముదిరాజ్ (కులం)

(ముదిరాజు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ముదిరాజు లేదా ముదిరాజ్, ముత్రాసి, ముందుగా ముత్రాచగా నమోదు చేయబడింది. ఈ కులం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలో కనిపించే కులం.[1][2] ఇది భారత ప్రభుత్వంచే ఇతర వెనుకబడిన తరగతులలో వర్గీకరించబడింది.[3] తెలంగాణా బీసీ కులాల జాబితా బి.సి.డి.గ్రూపు లోని 19వ కులం గా ఉన్నారు.[4][5]

ముదిరాజు
మతాలుహిందు
భాషలుతెలుగు
దేశంభరతదేశం
జనాభా గల రాష్ట్రాలుఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ
ప్రాంతందక్షిణ భారతదేశం

మూలాలు

  1. Gafoor, Khaja Abdul (1955). Social Services in Hyderabad (in ఇంగ్లీష్). New Delhi, India, Asia: Citizen Press. pp. 143: MUDIRAJ (MUTRASI) Kabberu, Kabbaliga, Tenugollu: — Mutrasi, Mut Raj, Mudiraj, Koli, Naik Bantu, Telgand, Tengand — a large cultivating, hunting and labouring tribe of Dravidian descent, members of which are engaged as village watchmen under the title of Mannewad. They were, in ancient times engaged as soldiers, which has won for them the military title Bantu.
  2. Hassan, Syed Siraj ul (1989). The Castes and Tribes of H.E.H. the Nizam's Dominions (in ఇంగ్లీష్). New Delhi, India, Asia: Asian Educational Services. pp. LXXV: Mutrasi, Mut–Raj, Modi–Raj, Koli, Naik, Bantu, Tengaud—a large cultivating, hunting and labouring tribe of Dravidian descent, members of which are engaged as village watch men under the title of Mannepod. ISBN 978-81-206-0488-9.
  3. Central List of OBCs
  4. Gafoor, Khaja Abdul (1955). Social Services in Hyderabad (in ఇంగ్లీష్). New Delhi, India, Asia: Citizen Press. pp. 143: MUDIRAJ (MUTRASI) and a large cultivating. hunting and labouring tribe of Dravidian descent, members of which are engaged as village watchmen under the title of Mannewad. They were, in ancient times engaged as sol. diers, which has won for them the military title Bantu.
  5. Hassan, Syed Siraj ul (1989). The Castes and Tribes of H.E.H. the Nizam's Dominions (in ఇంగ్లీష్). New Delhi, India, Asia: Asian Educational Services. pp. LXXV: Mutrasi Koli a large cultivating, hunting and labouring tribe of Dravidian descent, members of which are engaged as village watch men under the title of Mannepod. ISBN 978-81-206-0488-9.