మూస:ఈ బొమ్మను తొలగించాలి

హెచ్చరిక గుర్తు వికీపీడియా తొలగింపు విధానాన్ని అనుసరించి ఈ ఫైలును తొలగించడానికి ప్రతిపాదించబడినది.

తొలగింపు కొరకు బొమ్మలు, మీడియా పేజీలో మీ అభిప్రాయాలు తెలపండి.
మీరీ ఫైలులో దిద్దుబాట్లు చెయ్యవచ్చు. కానీ ఈ చర్చ జరుగుతూ ఉండగా ఈ నోటీసును తీసెయ్యకండి.


గమనిక: ఈ మూసను ఎక్కడా కూడా ప్రతిక్షేపించకూడదు. అనగా ఈ మూసతో పాటు {{subst:...}}ను వాడరాదు.