మూస:ఏదో-వెబ్‌సైటు-నుండి

కాపీహక్కులు తెలియవు ఈ బొమ్మను ఎక్కించిన సభ్యునికి ఇది ఎక్కడినుండి లభించిందో తెలియదు. ఇంకొంత అనుభవమున్న సభ్యులు కొంచెం సహాయం చేసి వారికి కాపీహక్కుల విధానం వివరించి కాపీహక్కులను ఎలా నిర్ణయించాలో తెలుప గోరుతున్నారు. ముందుముందు సరయిన కాపీహక్కు మూసలను ఎంచుకొనేందుకు ఇది దోహదపడుతుంది.

వారంలోపు కాపీ హక్కుల వివరాలు తెలుపని పక్షంలో దీనిని తొలగించేస్తారు.