మూస:కళాశాల తెవికీ విరామం

Nuvola apps bookcase.png

కళాశాల తెవికీ విరామం ప్రస్తుతం కాలేజీకి వెళ్తుండటం వలన తెవికీ సెలవులో ఉన్నాడు. వారికి కాలేజీ అయిపోయిన తరువాత కొంత ఖాళీ సమయం చిక్కుతుంది. కాలేజీ చదువు జరుగుతున్నంత వరకూ, అప్పుడప్పుడూ మార్పులు-చేర్పులు చేస్తున్నట్లు కనపడినా, వారి చర్చా పేజీలలోని సందేశాలకు వెంటనే సమాధానం ఇవ్వకపోవచ్చు.