ఈ పేజీ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గ్రామాలు అనే ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మించబడినది. దీనిని బహుశా ఒక బాటు నిర్మించి ఉండవచ్చు. ఇక్కడ ఇదేపేరుతో ఉన్న అనేక గ్రామాల సమాచారము ఉండవచ్చు లేదా ఇదివరకే కొంత సమాచారము ఉండి ఉండవచ్చు. పరిశీలించి అయోమయ నివృత్తి పేజీలు తయారుచేసి లేదా ఇదివరకున్న సమాచారముతో విలీనము చేసి ఈ మూసను తొలగించండి.


వాడకంసవరించు

ఈ మూస చేర్చిన వ్యాసాలు వర్గం:పరిశీలించవలసిన గ్రామ పేజీలు గా వర్గీకరింపబడతాయి.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మూస:తనిఖీ&oldid=145905" నుండి వెలికితీశారు