ఈ మూస {{భారత స్థల సమాచారపెట్టె}} మూసలో స్థలము యొక్క స్థాయిని బట్టి సమాచార పెట్టె శీర్షిక యొక్క రంగును నిర్ణయిస్తుంది. కావాలంటే మీరు వీటిని మార్చవచ్చు. రంగులను మరియు వర్గాలను మార్చడానికి ఇక్కడ నొక్కండి.